Stan termodynamiczny - strona 2

Technologia chemiczna-pojęcie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Marek Hoffmann
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

Stany termodynamiczne układów reagujących: + pV U H - TS - TS + pV F G ΔH > 0 oraz ΔS > 0 - reakcja...

Wykład 6 wykresy równowagi fazowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1806

i ci nieniu, stał obj to , stopnie swobody (s) – liczba parametrów okre laj cych stan termodynamiczny układu...

Równowagi fazowe w roztworach

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

: Stan termodynamiczny układu jest jednoznacznie określony jeżeli znane są ilości każdego składnika...