Stan techniki - strona 2

Patent europejski - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

; nie jest częścią stanu techniki (cały świat), ocena znawcy z punktu widzenia skutków technicznych...

Prawo własności przemysłowej - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 665

wynalazku. Społeczna użyteczność: Korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do obecnego stanu techniki...

Zasady patentowania - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

do obecnego stanu techniki. Wynalazki szkodliwe społecznie nie podlegają ochronie. Wyjątkiem są wynalazki...

Roszczenia cywilno-prawne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

działania, technologie, substancje czy mieszaniny. Nowość (wynalazek) - nie jest częścią stanu techniki...

Geografia ekonomiczna - ekologia 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

”, narzuconych zdolności środowiska do zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych przez stan techniki...

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1078

prawne(czy cała dokumentacja jest załączona do wniosku itp.), poszukiwanie w aktualnym stanie techniki...

System prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

, a to może być związane ze stanem techniki. niezgodność prakseologiczna - zachowanie zgodne z jedną normą unicestwia...