Stan nadzwyczajny - strona 8

Prawo pojmowane jako zbiór norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

stanowienia stanów nadzwyczajnych; sposoby zmiany lub uchylenia konstytucji) Szczególny sposób uchwalania...

Filozofia społeczna - wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1617

, ale są dwa wyjątki: - W stanach nadzwyczajnych, kiedy jest taka potrzeba - koniecznośd życiowa (np. przy wybuchu...

Wybory prezydenta i jego mandat.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 581

, na dzień najpóźniej 60 od daty zarządzenia; w razie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych wybory...

Reguły wykładni - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

ma być opublikowany (np. dzienniki promulgacyjne). Stan nadzwyczajny - może być wprowadzony na podstawie ustawy wraz...

Wybory prezydenta i jego mandat

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

, na dzień najpóźniej 60 od daty zarządzenia; w razie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych wybory...

Model normatywny wolności - istotne cechy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

K. i art. dot. stanów nadzwyczajnych - rozdział XI) Przykładowe wolności z Konstytucji: art. 39, 41...