Stan nadzwyczajny - strona 8

Prawo pojmowane jako zbiór norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

stanowienia stanów nadzwyczajnych; sposoby zmiany lub uchylenia konstytucji) Szczególny sposób uchwalania...

Filozofia społeczna - wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1806

, ale są dwa wyjątki: - W stanach nadzwyczajnych, kiedy jest taka potrzeba - koniecznośd życiowa (np. przy wybuchu...

Wybory prezydenta i jego mandat.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 588

, na dzień najpóźniej 60 od daty zarządzenia; w razie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych wybory...

Reguły wykładni - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

ma być opublikowany (np. dzienniki promulgacyjne). Stan nadzwyczajny - może być wprowadzony na podstawie ustawy wraz...

Wybory prezydenta i jego mandat

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

, na dzień najpóźniej 60 od daty zarządzenia; w razie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych wybory...

Model normatywny wolności - istotne cechy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

K. i art. dot. stanów nadzwyczajnych - rozdział XI) Przykładowe wolności z Konstytucji: art. 39, 41...