Model normatywny wolności - istotne cechy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model normatywny wolności - istotne cechy - strona 1 Model normatywny wolności - istotne cechy - strona 2 Model normatywny wolności - istotne cechy - strona 3

Fragment notatki:

MODEL NORMATYWNY WOLNOŚCI - CECHY ISTOTNE Pierwszą definicję wolności przyjęła Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.
WOLNOŚĆ - należy interpretować jako prawo podmiotowe wyznaczającą pewną sferę swobodnych zachowań jednostki. Zachowania te trudno sklasyfikować w sposób wyczerpujący dlatego też prawodawca poprzestaje na wskazaniu wolności albo na wskazaniu podstawowych zachowań z danej wolności wynikających. Prawodawca nie może kreować wolności , gdyż wynika ona z natury ma charakter pierwotny. Rolą prawodawcy jest przyznanie niektórym wolnościom (w formie deklaracji, zapewnienia, ochrony) pozycji prawnie chronionych albo uznanie uch za prawnie obojętnych wobec których władze publiczne zachowują się biernie. W razie sporu prawnego to na organie władzy publicznej ciąży obowiązek wskazania podstawy prawnej ograniczania wolności.
W demokratycznym państwie prawnym ograniczanie wolności może występować jedynie w formie ustawy i to pod warunkiem zaistnienia podstaw i na zasadach określonych w Konstytucji (por. art. 31 ust.3 K. i art. dot. stanów nadzwyczajnych - rozdział XI) Przykładowe wolności z Konstytucji :
art. 39, 41 - wolność i nietykalność art. 48 - wolność wychowania dzieci,
art. 47, 51 - ochrona prywatności,
art. 49 - wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się,
art. 52 - wolność poruszania się na terytorium RP, i za granicą art. 53 - wolność sumienia i religii,
art. 75 - wolność zgromadzenia, art. 54 - wolność wyrażania poglądów i pozyskiwania informacji,
art. 10, 12, 58, 59 - wolność zrzeszania się,
art. 65 ust.1 - wolność wyboru i wykonywania zawodu, wyboru miejsca pracy, art. 73 - wolność twórczości artystycznej i badań naukowych.
MODEL NORMATYWNY UPRAWNIENIA - CECHY ISTOTNE UPRAWNIENIE , w przeciwieństwie do wolności, wynika z normy prawnej, która je kreuje (z przepisu prawa pozytywnego). Zatem nie ma uprawnienia bez przepisu.
Uprawnienie interpretuje się jako wzorzec dozwolonego zachowania.
Istotą uprawnień jest zasada korelacji, tj. skorzystanie przez jednostkę z uprawnień rodzi po stracie władzy publicznej obowiązek podjęcia działania w celu realizacji danego uprawnienia. Wówczas władza publiczna jest zobowiązana do:
stworzenia reguł proceduralnych umożliwiających dochodzenia swoich uprawnień przez jednostki
podejmowanie aktywnych działań w celu pozytywnego rozpatrzenia roszczeń wynikających z uprawnień.
Brak zasady korelacji sprawia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz