Stan nadzwyczajny - strona 14

Referendum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1442

) W każdym przypadku ważność ref. stwierdza SN. W czasie stanu nadzwyczajnego, oraz w ciągu 90dni...

Prawo krajowe.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

w tym trybie: konstytucji, ordynacji wyborczych, ustaw o stanach nadzwyczajnych czy wyborze Prezydenta...

Kontrasygnata i prerogatywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

państwa; uprawnienia dot. stanów nadzwyczajnych: wojennego i wyjątkowego - wprowadza prezydent na wniosek...

Akty prawodawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1834

i samorządów - zmienić konstytucji - zmienić ustawy o stanach nadzwyczajnych RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE...

Wieloletni plan finanosy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

przeniesien miedzy czesciami budzetu panstwa. d)w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego RM w drodze...