Społeczeństwo nowoczesne - strona 9

Wprowadzenie do socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1253

. W społeczeństwie nowoczesnym człowiek żyje w kalejdoskopie zmiennych ról i niekiedy nawet tego samego dnia...

Społeczne funkcje czasu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

zmienia się radykalnie w społeczeństwie nowoczesnym, które charakteryzuje swoista obsesja czasu...

Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

w najbardziej złożonych, zróżnicowanych wewnętrznie systemach społeczno‐kulturowych. Społeczeństwo nowoczesne...

Zachowania organizacyjne - biurokracja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1582

BIUROKRACJA W społeczeństwie nowoczesnym, gdzie instrumentalna racjonalność staje się, zdaniem...

Wykład - globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1302

- społeczeństwo nowoczesne (przemysłowe), postprzemysłowe (usługi), społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo ryzyka...

Callois „Żywioł i ład”

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

jednak do wniosku (pod wpływem II wojny światowej), że świętu odpowiada w społeczeństwie nowoczesnym wojna...

Socjologia-giddens

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3724

klasowych". Chociaż Marks skupiał się przede wszyst­kim na kapitalizmie i społeczeństwie nowoczesnym, badał...

Caillois - "Żywioł i ład"

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria kultury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3689

jednak do wniosku (pod wpływem II wojny światowej), że świętu odpowiada w społeczeństwie nowoczesnym wojna...