Społeczeństwo nowoczesne - strona 9

Wprowadzenie do socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1169

. W społeczeństwie nowoczesnym człowiek żyje w kalejdoskopie zmiennych ról i niekiedy nawet tego samego dnia...

Społeczne funkcje czasu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

zmienia się radykalnie w społeczeństwie nowoczesnym, które charakteryzuje swoista obsesja czasu...

Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

w najbardziej złożonych, zróżnicowanych wewnętrznie systemach społeczno‐kulturowych. Społeczeństwo nowoczesne...

Zachowania organizacyjne - biurokracja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1575

BIUROKRACJA W społeczeństwie nowoczesnym, gdzie instrumentalna racjonalność staje się, zdaniem...

Wykład - globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1260

- społeczeństwo nowoczesne (przemysłowe), postprzemysłowe (usługi), społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo ryzyka...

Callois „Żywioł i ład”

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

jednak do wniosku (pod wpływem II wojny światowej), że świętu odpowiada w społeczeństwie nowoczesnym wojna...

Socjologia-giddens

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3689

klasowych". Chociaż Marks skupiał się przede wszyst­kim na kapitalizmie i społeczeństwie nowoczesnym, badał...

Caillois - "Żywioł i ład"

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria kultury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3689

jednak do wniosku (pod wpływem II wojny światowej), że świętu odpowiada w społeczeństwie nowoczesnym wojna...