Wykład - wprowadzenie do przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wprowadzenie do przedmiotu - strona 1 Wykład - wprowadzenie do przedmiotu - strona 2 Wykład - wprowadzenie do przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

Socjologia ćwiczenia nr 1-2
BARBARA SZACKA „Wprowadzenie do socjologii” fragmenty
Socjalizacja - to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury. Jest to proces stawania się takim, jakim chce nas mieć nasze otoczenie społeczne
socjalizacja jest rezultatem wpływów zamierzonych „wychowania” i niezamierzonych
w toku socjalizacji człowiek poznaje i przyswaja sobie
umiejętności, które leżą u podstaw wszelkich interakcji społecznych, tj znajomość społecznie konstruowanych systemów znaczeń, zdolność rozumienie znaków, w tym języka oraz symboli, także umiejętność posługiwania się nimi normy i wzory zachowań; zarówno społecznie akceptowane i kulturowo określone wzory zaspokajania biologicznych potrzeb i popędów (głodu, popędu seksualnego etc), jak i wzory reakcji emocjonalnych. Uczy się, jak zachowywać się w określonych sytuacjach i jak te sytuacje rozpoznawać
wartości
umiejętności posługiwania się rozmaitymi przedmiotami, która jest konieczna do sprawnego funkcjonowania w danej cywilizacji, a nawet wręcz do przeżycia.
Ponadto w toku socjalizacji człowiek kształtuje swoją osobowość i określa własną tożsamość Uczenie się tych wszystkich umiejętności opiera się na :
Wzmacnianie zachowania właściwe zostają nagrodzone
Naśladowanie widząc, jak wokół nas zachowują się inni ludzie, zaczynamy zachowywać się podobnie
Przekaz symboliczny człowiek znaczną część wiedzy o tym ,co jest dobre, a co złe, i jak się należy zachowywać w różnych sytuacjach, uzyskuje przez pouczenia słowne ze strony innych ludzi czy tekstów
Socjalizacja jest procesem, który nigdy się nie kończy
Role społeczne konfiguracje wzorów zachowania odnoszące się do rozmaitych usytuowań ludzi w zbiorowościach
OSOBOWOŚĆ Osobowość - zorganizowana struktura cech indywidualnych i sposobów zachowania, które decydują o sposobach przystosowania się danej jednostki do jej środowiska.
I - w odniesieniu do genezy osobowości podstawowe znaczenie dla jej kształtowania mają doświadczenia dzieciństwa, z którymi wiążą się silne emocje. Dośw. Są źródłem potrzeb emocjonalnych. II- zainteresowanie elementami, z jakich składa się osobowość III- zainteresowanie strukturami nerwowymi umożliwiającymi powstanie osobowości
Ad. II osobowość nie jest przypadkowym zbiorem cech, ale pewną całościową organizacją, która nadaje zachowaniom danego człowieka jednolitość i wewnętrzną spójność w czasie.


(…)

… przez wątłą nić pamięci.
To, jak nas widzą inni i jakiego zachowania od nas oczekują, kształtuje nasz własny obraz samych siebie >>> jaźń odzwierciedlona > nasze ja w oczach innych
Tożsamość społeczna jednostki - jest pochodną jej przynależności do różnych grup i kategorii społecznych.
Role tym silniej określają tożsamość jednostki, im mocniej jednostka identyfikuje się z nimi i im głębiej są one przez nią zinternalizowane. W społeczeństwie nowoczesnym człowiek żyje w kalejdoskopie zmiennych ról i niekiedy nawet tego samego dnia co chwila jest kim innym
RODZAJE SOCJALIZACJI
Pierwotna - to socjalizacja, którą człowiek przechodzi w dzieciństwie i dzięki której staje się członkiem społeczeństwa. W jej toku uczy się elementarnych wzorów zachowań i podstawowych ról społecznych. Uczy się posługiwać językiem i gestem itd.
Kształtuje się także charakterystyczna dla danej kultury osobowość podstawowa
Dziecko łatwo utożsamia się z rodzicami i bez trudu, wręcz automatycznie przejmuje i internalizuje ich sposób widzenia świata, ich wartości, postawy i wzory zachowań.
Za końcową fazę socjalizacji pierwotnej uznawane jest pojawienie się w świadomości jednostki pojęcia uogólnionego innego >dojście do odkrycia, że np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz