Społeczeństwo masowe - strona 12

Marketing - Grupa strategiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

. Trzecim obszarem będzie Community relations, zwrócone do społeczności lokalnych i społeczeństwa masowego...

Wstęp do socjologii

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2870

, urbanizacja, zanik podziału na miasto i wieś - krytyka industrializmu, ruchy ekologiczne Jest to społeczeństwo...

Doktryny polityki społecznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Skomiał
 • Doktryny polityki społecznej
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 2310

się społeczeństwa masowego w drugiej połowie XIX wieku zrodziło jeszcze jeden nurt myśli. Doktryna ma charakter...

Skrypt - odpowiedzi na pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1148

. Społeczeństwo masowe jest zarazem społeczeństwem masowej konsumpcji a społeczeństwo dynamicznie rozwijające...

Socjologia - wykłady - konformizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 11893

. Społeczeństwo masowe Aspekty masowości: masy stały się widoczne, masy stały się znaczące (od Wielkiej Rewolucji...

Definicja marketingu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3675

) w społeczeństwo masowe(zindustrializowane). W tych warunkach rodzi się masowa produkcja i dystrybucja, sprzedaż...

Idee polityczne - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

, jak daleko idące są to roszczenia * demokratyczne procesy decyzyjne w społeczeństwach masowych są więc podobne...

Opracowanie zagadnień - Zasada legitymizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Historia Doktryn Polityczno Prawnych Opracowanie pytań i zagadnień (XIX i XX wiek) Collegium Iuridicum Novum Toruń, 2008 r SPIS TREŚCI Myśl polityczna wieku XIX Zasada legitymizmu, doktryna teokratów Konserwatywna krytyka rewolucji w Niemczech Romantyzm Niemiecki w XIX w. Myśl Niemieckiej s...