Solwatacja - strona 4

Chemia- wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

, – liczba okre laj ca, jaka cz ulega dysocjacji (mocne i słabe elektrolity). Zjawisko solwatacji, hydratacji...

Analiza lądowa - Wykład 8

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

, solwatacja, dysocjacja, przesunięcie się stanu równowagi, tworzenia kompleksów wraz ze zmianą stężenia...

Aminokwasy i spektrofotometria

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Maria Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1596

, asocjacja, polimeryzacja, solwatacja, reakcje kompleksowania)prowadzi do zmiany wartości molowych współczy...

Stany skupienia materii

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

- solwatacja (w przypadku wody – hydratacja) - dyfuzja cząstek rozpuszczonych (cząsteczek, jonów) w głąb fazy...

Roztwory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

– endoenergetyczny, ΔH = +Q); 2. otaczanie cząsteczkami rozpuszczalnika (solwatacja lub w przypadku wody hydratacja...

Równowagi fazowe w roztworach

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

rozpuszczalność oznacza się w g na 100g rozpuszczalnika. Procesowi rozpuszczania towarzyszy zjawisko solwatacji...

Koloidy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

- nie ulegają solwatacji, gdyż są naładowane elektrycznie i obecność ładunku jest podstawowym warunkiem...

Przewodność v1.7 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

, a uwolnione jony ulegają solwatacji. W zależności od ilości jonów swobodnych, elektrolity dzielimy na mocne...

Przewodność v1.10 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

, a uwolnione jony ulegają solwatacji. W zależności od ilości jonów swobodnych, elektrolity dzielimy na mocne...