Solipsyzm

note /search

Krytyka pojęcia idealizmu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Uwagi - krytyka IDEALIZMU Prowadzi do solipsyzmu - uznania tylko jednej (1!!!) świadomości...

Podmiot poznania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

wielości podmiotów poznania i sposób ich ewentualnego poznania Związany z problemem solipsyzmu. Solipsyzm...

Berkeley George-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

ogólne uważał wyłącznie za słowa. Jego poglądy ontologiczne określa się mianem solipsyzmu (lub idealizmu...

Idealizm i jego odmiany

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1470

. (stary) Berkley - świat jest tworem świadomości boga → idealizm obiektywny. Solipsyzm (solus ipse...

Pojęcia na egzamin - SUBSTANCJA

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

. W historii filozofii pojawiają się dwie odmiany spirytualizmu.  SOLIPSYZM - (łac. solus ipse...

Procesy poznawcze - pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1610

, które przez swoją złożoność lub nowość przekraczałyby jego możliwości. solipsyzm - pogląd o istnieniu wyłącznie...

Alan Sokal - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

. Gdy twierdzenia te dotyczą faktów, mamy do czynienia z relatywizmem epistemologicznym. solipsyzm i radykalny...

Poznanie cudzej psychiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

psychicznych jest możliwością przezwyciężania solipsyzmu na rzecz intersubiektywizmu. Istnieje bezpośrednie...