Procesy poznawcze - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy poznawcze - pojęcia  - strona 1

Fragment notatki:

P O J Ę C I A
procesy przetwarzania informacji - składają się na nie wszystkie operacje, dzięki którym odbierane przez jednostkę informacje są transformowane, przekształcane, redukowane, wzmacniane, zachowywane, przywoływane lub wykorzystywane w inny sposób. ekonomia systemu poznawczego - przetwarzanie wszystkich informacji nie miałoby żadnego sensu - większość z nich jest i tak bezużyteczna, z punktu widzenia w jakim znajduje się organizm. Ekonomia działania poznawczego przejawia się też w tym, że człowiek wielokrotnie wykonujący te same działania tworzy coraz bardziej stabilne i elastyczniejsze struktury poznawcze. struktury poznawcze - względnie trwałe elementy umysłu możliwe do wielokrotnego wykorzystania w różnych warunkach i sytuacjach. Struktury poznawcze: wiedza, sądy, przekonania, schematy.
skąpiec poznawczy - to człowiek, czyli angażuje on tylko cześć dostępnych mu zasobów poznawczych, jak gdyby zachowując resztę na wszelki wypadek i chroniąc się prze przeciążeniem systemu. Skutkiem skąpienia jest skłonność do stosowania heurystyk, schematów stereotypów. pamięć - tu przechowywane są struktury poznawcze, stąd łatwo je wydobyć i tu nie ulegają degradacji, uwaga - uniknięcie przeciążenia informacyjnego, selekcja danych. kontrola poznawcza - zdolność systemu do samoregulacji i samoorganizacji. Możliwość powstrzymania się od reakcji i wyzwolenia jej we właściwym momencie.
poziomy przetwarzania - ta sama informacja może być poddawana obróbce z różną intensywnością i starannością.
kontekst - przetwarzanie na każdym poziomie uzależnione jest od kontekstu. Jest kontekst zewnętrzny (otoczenie/ widzimy zdjęcie niebezpiecznego zwierzęcia, wiemy ze to tylko zdjęcie więc nie uciekamy) i wewnętrzny (wzbudzone struktury poznawcze/ hodowca jadowitych węży widok zwierzęcia nie jest bodźcem do ucieczki, bo ma wiedze o sposobach unikania niebezpieczeństwa). reprezentacja poznawcza - budowana przez indywidualne doświadczenie, jest wynikiem aktywnego konstruowania obrazu świata przez podmiot - taki pogląd na naturę umysłu nazywa się konstruktywizmem.
reprezentacjonizm - poznawcza reprezentacja krzesła jest uproszczonym, zastępczym modelem prawdziwego krzesła jako pewnej kategorii obiektów lub konkretnego egzemplarza tej kategorii. Dzięki reprezentacjom umysł może sobie radzić sobie w warunkach, które przez swoją złożoność lub nowość przekraczałyby jego możliwości.
solipsyzm - pogląd o istnieniu wyłącznie podmiotu, który poznaje już nie świat, lecz wyłącznie własne miazmaty.


(…)

… wyłącznie podmiotu, który poznaje już nie świat, lecz wyłącznie własne miazmaty.
odruch orientalny - reakcja na wydarzenia nagłe i nieoczekiwane (głośny dźwięk, nowa sytuacja). Obserwuje się znieruchomienie i ukierunkowanie receptorów na odbiór bodźców.
zachowanie eksploracyjne - aktywne poszukiwanie informacji w otoczeniu. interioryzacja - rozwój poznawczy dokonuje się w ten sposób, że najpierw przejawia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz