Solidarność mechaniczna i organiczna - strona 6

Darwinizm społeczny, rasizm, nacjonalizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

, socjalizm - prawo ucieleśniało solidaryzm społeczny - solidarność mechaniczną urzeczywistniało prawo karne...

Od stosunków społecznych do organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

integracji zbiorowości, którą określał jako solidarność mechaniczną. Rozumiał przez to poczucie wspólnoty...

Historia socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

jest zróżnicowane; solidarność mechaniczna - podstawą jest podobieństwo jednostek; struktura społeczna jest systemem...

EMILE DURKHEIM (1858 ? 1917)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1197

podziałowi odpowiadają 2 typy więzi społecznej: (więź to solidarność, coś co łączy, spaja): mechaniczna...

Działalność powietrza i wód - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

, które je wywołują, rozróżnia się wietrzenie mecha­niczne, chemiczne i organiczne. Wietrzenie mechaniczne polega...

Socjologia moralności - wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

prowadzi do solidarności organicznej. Wielkie grupy ludnościowe wydają się dla moralności czynnikiem...