Sofiści - strona 31

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Roman Kubicki
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 602
Wyświetleń: 693

niesystemowi (sofiści) Istnieje świat „ponad” doczesnym Istnieje tylko świat realny Dlaczego Platon wraca...

Platon

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1526

miały więc udramatyzowaną postać. Najważniejsze dialogi Platona to: Państwo, Timajos, Sofista, Fedon...

Podstawy filozofii-wykład

 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 777

, która zajmuje się zagadnieniami piękna i brzydoty, harmonii i dysharmonii (zaczątki - Sofiści - zajmowali...

Propaganda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

zawodowych mówców i sofistów, za osoby kłamliwe i niegodne zaufania. Aby uzasadnić twierdzenie, że perswazja...

Myśl polityczna

 • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
 • Myśl polityczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 7483

, która ukształtowała stosunki polityczne w późniejszej Europie. Do problemów politycznych nawiązywała szkoła sofistów...

Etyka - ćwiczenia + materiały na kolokwium

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Dorota Probucka
 • Etyka społeczna
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 7210

dotyczy sprawiedliwości - charakter obiektywny wiedzy (to go różniło od sofistów) TEORIA ZŁOTEGO ŚRODKA...