Socjalizm utopijny rosja - strona 10

Socjalizm utopijny - przedstawiciele

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1176

SOCJALIZM UTOPIJNY - nazwa kierunku nawiązuje do utopii Tomasza Morusa, wizja przyszłości...

Historia doktryn politycznych i prawnych - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 861

PLATON (427 - 347): pochodził z rodziny arystokratycznej, obserwując upadek poleis dochodził do wniosku, że ewolucja ich zmierza ku złemu, degenerują się, zło nie przestanie nękać ludzi, dopóki rządów nie obejmą filozofowie; próbował uczyć rządzenia władców Syrakuz, później założył w Atenach akad...

Komunizm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973

na proletariackich masach ekonomika Rosji jako najsłabsze ogniwo państw kapitalistycznych to ważny czynnik rewolucji...

System totalitarny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

, a prywatne, idea tworzenia czegoś zupełnie innego. DOKTRYNA KOMUNISTYCZNO-BOLSZEWICKA: Do XIX w. - socjalizm...

Historia powrzechna do 1918r

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

i proros czapek, 1788 wojna z Rosją - zamord), w Hiszpanii Karol IV. 20 IV1792 Fr wydała wojnę Austrii...

Populizm i jego nurty- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1904

, szczególnie „O rozwoju idei rewolucyjnych w Rosji” i „Lud rosyjski i socjalizm”, wyrażał głęboką troskę...