Skrętka - strona 11

Badanie właściwości skramblera

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Wprowadzenie do transmisji cyfrowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1232

są mniejsze przesłuchy np. w skrętce. Okres w którym dane ciągi powtarzają się po przeskramblowaniu...

Architektura TCP IP w Windows 13

  • Politechnika Warszawska
  • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

, kiedy NFS pracuje w zawodnej sieci, np. pracującej z protokołem SLIP na nieekranowanej skrętce dwużyłowej...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz inżynierii metali i informatyki p...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624

Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 500. Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek edukacja techniczno-informatyczna.       ...

Podstawy infomatyki

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Informatyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1932

, którym z technicznego punktu widzenia może być tzw. skrętka telefoniczna, kabel koncentryczny, światłowodowy, fale...