podstawy infomatyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy infomatyki - strona 1 podstawy infomatyki - strona 2 podstawy infomatyki - strona 3

Fragment notatki:

Ma 22 strony. Zawiera takie zagadnienia jak: podstawowe pojęcia z informatyki, system komputerowy, oprogramowanie komputerów, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie narzędziowe, bazy danych, sieci komputerowe, internet, systemy informatyczne zarządzania, realizacja systemów informatycznych zarządzania, wdrażanie systemu informatycznego, ochrona systemów informacyjnych, kierunki rozwoju informatyki w bankowości, finansach i rachunkowości, ocena rezultatów przedsięwzięć informatycznych.

1. Podstawowe pojęcia z informatyki
Metoda studiowania „Podstaw informatyki”
Informatyka: -nauka o komputerach (wiedza o systemie komputerowym, na który składa się sprzęt oraz oprogramowanie, wiedza o procesach realizowanych przy pomocy komputerów); -wyprowadzona z 2 pojęć: informacji i automatyki (informacja przetwarzana przy pomocy komputerów, wiedza o systemach komputerowych, komputerowe przetwarzanie informacji); -wiedza o sposobach komputerowego przetwarzania informacji, jej podmiotami są: hard ware, soft ware.
Podstawowe pojęcia systemowe
Informatyka jest dziedziną wiedzy zajmującą się algorytmami oraz gromadzeniem, wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów i odpowiedniego oprogramowania. Informatyka = Informacja + automatyka
par· Informacja (definicja ogólna) to taki czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie), aby móc ją wykorzystywać do różnych celów. parInformacja (definicja informatyczna) b to zbiór danych zebranych w celu ich przetwarzania i otrzymania wynik
'f3w (nowych danych)
Elektroniczna maszyna cyfrowa to urządzenie elektryczne potrafiące wykonywa_e6 4 podstawowe działania matematyczne na cyfrach. Komputer to elektroniczna maszyna cyfrowa stosowana do przetwarzania, gromadzenia i wyszukiwania informacji za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Oprogramowanie to zbiór programów, kt
'f3re pozwalają na wykonanie przez komputer pewnych zadań (komputer bez oprogramowania jest niezdolny do pracy).  Algorytm to przepis rozwiązania pewnego zadania w postaci skończonej liczby kroków.  Program to algorytm zapisany w języku zrozumiałym dla komputera.  Hardware – zbiór wszystkich urządzeń komputerowych, czyli sprzęt komputerowy.  Software- zbiór programów zainstalowanych na twardym dysku. drdash
brdrw30
brdrw15System komputerowy = Hardware + Software
· Bit to najmniejsza, elementarna jednostka informacji, która przyjmuje jedną z dwóch wartości 0 lub 1. · Bajt (B) to jednostka informacji składająca się z 8 bitów. · Kilobajt (KB) to jednostka równa 1024 bajtom (1KB = 210 B). · Megabajt (MB) to jednostka równa 1048576 bajtom (1K*1K B = 220 B). Informacja-jest pojęciem pierwotnym i nie definiuje się jej w sensie normatywnym. Zarówno ilościowej, jaki i jakościowej teorii informacji podejmowane są próby sformułowania opisowej definicji tego pojęcia. Tzw. teoria ilościowa zajmuje się badaniem zjawisk informacyjnych informacyjnych aspekcie wykrywania w nich zmian stopnia nieokreśloności w zależności od wyróżnionego stanu danego znaczenia informacji w aspekcie użytkowym. W tej teorii pojęcie informacji jest kojarzone z takimi określeniami jak: `nazwa treści zaczerpniętej ze świata zewnętrznego”, „wszystkie wiadomości o procesach i stanach natury”.

(…)

… pośredniego nośnika danych, zazwyczaj w postaci pamięci zewnętrznej. Podstawowymi urządzeniami do wprowadzania danych są: klawiatura, myszka, pióro świetlne, digitizer (ustala współrzędne punktów narysowane na powierzchni) skaner, akustyczne, automatyczne czytniki pisma magnetycznego, dokumentów, pisma kreskowego, kart magnetycznych. Urządzenia wyjścia służą do wyprowadzania obliczeń. Do klasycznych urządzeń…
… obliczeń matematycznych. Można przetwarzać i analizować dane na wykresach i mapach. Plikiem Excela jest skoroszyt - elektroniczna teczka zawierająca dowolną liczbę plansz typu arkusz lub wykres. Liczba arkuszy jest ograniczona dostępną pamięcią na nośniku danych. Nowy Skoroszyt zawiera domyślnie 16 arkuszy. Każdy arkusz jest „stroną”, na którą wprowadza się dane, przetwarza je oraz prezentuje…
… odpowiednich zasad przechowywania, transportowania dokumentów i nośników danych;
 Inne metody organizacyjne:
1. regulaminy pracy korzystania z system
'f3w informatycznych;
2. instrukcje kontroli dostępu i integralno_9cci danych;
3. regulacje określające sposób postępowania zapewniającego ciągłość działania systemu informatycznego;
4. przygotowanie regulaminów pracy administratorów danych osobowych;
5…
… ona następujące zadania: -wykonanie operacji arytmetycznych i logicznych; -automatyczne wykonanie programów wg ustalonej kolejności; -inicjowanie komunikacji między pamięcią operacyjną a urządzeniami zewnętrznymi; -koordynowanie czasowe współpracy układów jednostki centralnej i całego systemu. Stąd w jednostce centralnej wyróżnić można: -jednostkę arytmetyczno-logiczną (arytmometr); -pamięć operacyjną
… przez komputer wymaga umieszczenia w jego pamięci programu i danych. Program określa, jakie operacje, w jakiej kolejności i na jakich danych mają być wykonane, aby uzyskać zamierzony rezultat. Program musi być wyrażony w języku akceptowanym przez dany komputer. Programem nazywa się, zatem algorytm zapisany w dowolnym języku programowania, zaś programowaniem nazywa się ciąg działań mających na celu…
… za pomocą odpowiedniej techniki algorytmizacji na język programowania. -Testowanie programu-ma na celu sprawdzenie poprawności programu na danych modelach.
Algorytmizacja działań. Jednym z niezbędnych elementów zapewniających funkcjonowanie komputera jest algorytmizacja działań, czyli opracowanie algorytmów rozwiązywania zadań stawianych przed komputerem. Algorytmy te wykorzystane są w sposób automatyczny…
… składającymi się z wielu segmentów sieci połączonych siecią LAN, a działających na większym obszarze, np. kilku budynków. Miejskie sieci komputerowe (MAN)-obejmujące swoim zasięgiem obszar miasta, o zasięgu do 100 km. Sieci rozległe(WAN)-są systemami komunikacyjnymi, łączącymi odległe geograficznie systemy komputerowe.
Topologia sieci komputerowych. Komputery tworzące sieć mogą być połączone wg jednej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz