Badanie właściwości skramblera

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie właściwości skramblera - strona 1 Badanie właściwości skramblera - strona 2 Badanie właściwości skramblera - strona 3

Fragment notatki:


AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w Krakowie ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Rok akademicki 20011/2012 Wprowadzenie do transmisji cyfrowej Data wykonania:
14.11.2011
Rok studiów :
III
Temat ćwiczenia: Badanie właściwości skramblera samosynchronizującego Ocena:
Skramblery są układami służącymi do zmiany widma sekwencji cyfrowych przesyłanych torami transmisyjnymi. Bazują na rejestrach przesuwnych ze sprzężeniami zwrotnymi. Rejestry takie służą do budowy generatorów sekwencji pseudo przypadkowych i ich działanie w skramblerach polega na „randomizacji” przebiegu wejściowego w kierunku wyrównania średniej ilości zer i jedynek a przez to eliminacji z widma sygnału składowej stałej. Deskramblery odtwarzają pierwotną postać sygnału w odbiorniku. Układ skramblera i deskramblera 4-ogniwowego samo synchronizującego przedstawia rys.
Podstawowe ogniwo to rejestr przesuwny 4 bitowy z szeregowym przesuwem w prawo. Sprzężenie rejestru wzięte jest z ogniw 1 i 4 co odpowiada równaniu:
1+ x + x 4
w notacji GF(2). Jest to wielomian krótki aby możliwe było przeanalizowanie pełnego cyklu pracy i jego praktyczne sprawdzenie. Do wejść skramblera dostarcza się dwa sygnały: sekwencję NRZ i ciąg zegarowy
powodujący przesuw informacji w rejestrze w prawo. Prawidłowe działanie układu jest takie, że informacja zawarta w rejestrze modyfikuje bit i -ty ciągu NRZ; bit ten wprowadzany jest do 1-go przerzutnika rejestru(pozostałe są przesuwane o jedno ogniwo w prawo) a nowa zawartość rejestru będzie modyfikować bit i+1 . Aby to prawidłowo działało konieczna jest relacja czasowa miedzy ciągiem NRZ a zegarem
pokazana na rys. 2
Startując od punktu czasowego zaznaczonego na rysunku jako A następuje:
a) pojawienie się bitu i -tego na wejściu i po operacji OR-EXL z sygnałem Y(i-1) prawie natychmiastowe pojawienie się wyniku na wyjściu WY i trwanie tego przez całą długość bitu
b) przed końcem bitu z niezbędnym wyprzedzeniem td bit i -ty z WY jest wpisany (strzałka na impulsie zegarowym) do 1-go przerzutnika z jednoczesnym przesuwem zawartości rejestru o 1 krok w prawo - powstaje nowa wartość Y(i)
c) pojawia się bit i+1 , jest sumowany modulo 2 z Y(i) dając wyjściowy bit i+1 BIT i CIĄGU NRZ JEST MODYFIKOWANY WARTOŚCIĄ Y(i-1) POJAWIAJĄC SIĘ NA WYJŚCIU JAKO WY(i).
W deskramblerze sytuacja jest analogiczna.
Opis modelu.
Analogicznie jak w innych modelach układ zbudowano wykorzystując układ logiki
programowanej. Sygnały i przełączniki opisano na fotografii modelu.


(…)

… na fotografii modelu.
Schemat pomiarowy : Ustaliliśmy sekwencje wejściową tak, aby zawierała 15 „jedynek” oraz 1 „zero”. Sekwencja wejściowa zawiera więc jedynie jedno zbocze oraz współczynnik wypełnienia na poziomie 0.9375. Przesłanie takiego ciągu jest stosunkowo trudne, ze względu możliwe rozsynchronizowanie odbiornika (brak zbocz) oraz występowanie składowej stałej. Naszą sekwencję, zgodnie z powyższym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz