Przerzutniki teoria - drgania zestyków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przerzutniki teoria - drgania zestyków - strona 1 Przerzutniki teoria - drgania zestyków - strona 2 Przerzutniki teoria - drgania zestyków - strona 3

Fragment notatki:

      PRZERZUTNIKI      Q Q C S R J K T         Konspekt do ćwiczeń laboratoryjnych  z przedmiotu „TECHNIKA CYFROWA”  http://layer.uci.agh.edu.pl/maglay/wrona  SPIS TREŚCI  1. Charakterystyka ogólna, klasyfikacja i parametry przerzutników ..................................... 3   1.2. Parametry Przerzutników......................................................................................... 4   1.2.1 Parametry dynamiczne........................................................................................ 4  1.2.2 Parametry statyczne ............................................................................................ 7  2. Rodzaje przerzutników............................................................................................................. 8   2.1 Sposoby opisywania przerzutników.......................................................................... 8   2.2 Przerzutnik RS............................................................................................................ 8   2.3 Przerzutniki typu D .................................................................................................. 10   2.4 Przerzutnik JK.......................................................................................................... 12   2.4.1 Przerzutnik JK wyzwalany zboczem ................................................................ 12  2.5.2 Dwuzboczowy przerzutnik JK Master - Slave.................................................. 13  2.6 Przerzutnik T ............................................................................................................ 14   3. Konwersje przerzutników ...................................................................................................... 15   3.1 Konwersje przerzutników w dwójkę liczącą.......................................................... 15   3.2 Inne konwersje przerzutników................................................................................ 15   4. Tłumienie drgań zestyków...................................................................................................... 16   5. Problemy statyczne i dynamiczne.......................................................................................... 18   5.1 Problemy statyczne................................................................................................... 18   5.2 Problemy dynamiczne .............................................................................................. 19   5.2.1 Wyścigi logiczne............................................................................................... 19  5.2.2 Stany metastabilne ............................................................................................ 19  5.2.3 Nachylenie zboczy impulsów zegara................................................................ 19 

(…)

… którym jest wyzwalany
(zbocze opadające sygnału zegarowego).
24
http://layer.uci.agh.edu.pl/maglay/wrona
7.1 Pomiar czasu propagacji od wejść synchronicznych (zegarowego)
Na wejście zegarowe podajemy sygnał z generatora, wejście D łączymy z wyjściem
Q (dwójka licząca na przerzutniku D), wejścia S i R podłączamy do stanu wysokiego.
Obserwujemy przebiegi na wejściu C (WE CH2 oscyloskopu) i wyjściu Q (WE CH1
oscyloskopu). Dzięki temu możemy od razu wyznaczyć tpLH i tpHL a przez to czas propagacji
tp.
„1"
D
Generator
przebiegu
prostokątnego
S
Q
We CH1
Oscyloskop
C
We CH2
Q
R
„1"
b)
50%
wejście
zegarowe
tPLH
tPHL
wyjście Q
50%
Rys. 7.1 Schemat blokowy układu do pomiaru czasu propagacji od wejścia zegarowego (a) oraz jego
przebiegi czasowe (b)
7.2 Pomiar czasu propagacji od wejść asynchronicznych S i R
Schemat pomiarowy…
… ).
Dla wejścia S wyznaczamy tpLH zaś dla wejścia R wyznaczamy tpHL.
25
http://layer.uci.agh.edu.pl/maglay/wrona
a)
Generator
impulsów
D
Generator
przebiegu
prostokątnego
S
Q
We A
Oscyloskop
C
Q
We B
R
Generator
impulsów
b)
50%
wejście R
50%
wejście S
tpHL
wyjście Q
tpLH
50%
Rys. 7.2 Układ pomiarowy czasu propagacji od wejść asynchronicznych S i R a) oraz przebiegi czasowe
b).
7.3 Pomiary czasów ustalenia…
… ........................................................ 21
6.3 Układ 7475 – przerzutnik D „latch” (zatrzask) ..................................................... 22
7. Sposoby pomiaru parametrów dynamicznych przerzutników ........................................... 24
7.1 Pomiar czasu propagacji od wejść synchronicznych (zegarowego) ..................... 25
7.2 Pomiar czasu propagacji od wejść asynchronicznych S i R ............................... 25…
układów cyfrowych, aby stany na wejściach przerzutników nie
zmieniały się w czasie ts przed nadejściem zbocza impulsu zegarowego). Jednakże nie da się
go uniknąć w sytuacjach, gdy muszą być zsynchronizowane sygnały asynchroniczne (np.
sygnał z urządzenia A, pracujący z własnym zegarem, musi być dołączony do urządzenia B
pracującego z zegarem o innej częstotliwości). W takich właśnie przypadkach…
… SCALONYCH PRZERZUTNIKÓW 7472, 7474, 7475
Ponieważ program zajęć przewiduje badanie przerzutników typu 7474, 7475 oraz 7472 więc
ograniczono się jedynie do ich opisu.
6.1. Układ 7472 - przerzutnik JK Master
Monolityczny układ scalony 7472 jest przerzutnikiem JK-MS. W odróżnieniu od
opisanego w podrozdziale 2.4 posiada programowalne wejścia J i K (J=J1J2J3, K=K1K2K3).
Jego istotna wadą jest brak blokowanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz