liczniki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
liczniki - omówienie - strona 1 liczniki - omówienie - strona 2 liczniki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Liczniki
Licznikiem nazywamy układ logiczny sekwencyjny przeznaczony do zliczania impulsów wejściowych. Pojawienie się kolejnego impulsu wejściowego powoduje zmianę stanu licznika, przy czym kolejnym stanom odpowiada liczba zliczonych do osiągnięcia tego stanu impulsów wejściowych. Najczęściej zliczaniu podlegają impulsy zegarowe, a dodatkowe wejścia służą do programowania sposobu liczenia.
Licznik nazywamy modulo n, jeżeli może on zliczyć n-1 impulsów, a impuls n-ty powoduje powrót do stanu spoczynkowego.
Licznik liczy „do przodu”, jeżeli zwiększenie liczby zliczonych impulsów powoduje wzrost wskazania licznika. Licznik liczy „do tyłu”- jeżeli zwiększenie liczby impulsów powoduje zmniejszenie wskazania licznika.
Licznik liczący „do przodu” albo „do tyłu” w zależności od sygnałów na wejściach dodatkowych nazywamy licznikiem rewersyjnym.
Liczniki dzielimy na:
równoległe (synchroniczne)
szeregowe (asynchroniczne)
asynchroniczno - synchroniczne W pierwszym przypadku impulsy zegarowe są doprowadzone bezpośrednio do wszystkich przerzutników.
W drugim przypadku tylko do pierwszego przerzutnika.
zliczające w dół
zliczające w górę
rewersyjne z zerowaniem synchronicznym z zerowaniem asynchronicznym z ustawianiem synchronicznym z ustawianiem asynchronicznym
z układem dodającym z układem odejmującym
Liczniki zbudowane są z pewnej liczby synchronicznych przerzutników , odpowiednio ze sobą połączonych. Zerowanie licznika jest to ustawienie wszystkich przerzutników w stan 0.
Liczbę stanów przyjmowanych przez licznik w jednym pełnym cyklu nazywa się długością cyklu lub pojemnością licznika. Jeżeli licznik składa się z n przerzutników , to jego pojemność zależna od połączeń logicznych między poszczególnymi przerzutnikami , zawiera się w przedziale .
Jeżeli licznik ma p różnych stanów , przez które przechodzi cyklicznie , to określa się go jako licznik modulo p.
Każdemu określonemu stanowi licznika odpowiada jedna określona kombinacja stanów przerzutników tworzących licznik.
Licznik dwójkowy o pojemności 10 nazywa się licznikiem dziesiętnym lub dekadowym.
Pełny cykl pracy takiego licznika obejmuje 10 stanów.
Przydatność licznika do pracy w określonych systemach cyfrowych może być oceniona w oparciu o jego podstawowe parametry:
szybkość działania czas ustalania zawartości licznika.
Szybkość działania określa się przez podanie maksymalnej dopuszczalnej częstotliwości f

(…)

…. W liczniku asynchronicznym maksymalna częstotliwość impulsów wyjściowych występuje tylko w pierwszym przerzutniku i nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości fmax. Ponieważ maksymalny czas ustalania się zawartości licznika jest sumą czasów propagacji tp wszystkich przerzutników, to maksymalna częstotliwość wejściowa nie powinna przekroczyć wartości gdzie:
n-liczba przerzutników wchodzących w skład licznika
tp-czas propagacji jednego przerzutnika
to-czas potrzebny na ustalenie się zawartości licznika po każdym impulsie zliczanym
W liczniku synchronicznym wejścia zegarowe wszystkich przerzutników są połączone, co zapewnia jednoczesność zmian stanów przerzutników. Czas ustalania zawartości licznika determinowany jest sumą czasów propagacji sygnału przez układy kombinacyjne, realizujące zbiór funkcji…
… otrzymujemy przerzutnik typu T.
A zatem licznik zbudowany na przerzutnikach T wyglądałby tak samo. ( zamiast przerzutników JK-MS byłyby przerzutniki T, wejścia T przerzutników byłyby podłączone tam gdzie wejścia J i K przerzutników JK-MS)
Schemat logiczny synchronicznego licznika dwójkowego z przeniesieniami równoległymi
Schemat licznika można przedstawić w postaci schematu blokowego, przedstawiającego układ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz