Skrótowiec - strona 2

Zasady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

skrótów skrótowców, z wyjątkiem: ul. - ulica, m. - mieszkanie, mgr - magister, inż. - inżynier, prof...

Pamięci RAM

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

przestaje być konieczne meldowanie o zakończeniu każdej czynności. Kolejne skrótowce Kiedy okazało...

Stylistyka - wykłady I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
 • Stylistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

prawidłową? NIE Grób Rodziny Jędrzejczaków. Jak należy poprawnie odmienić i pisać skrótowiec (Ośrodek Badań...

Propedeutyka gramatyki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4900

warto się zapoznać: skrótowiec, złożenie, zrost. malować, namalować, odmalować, malarski, malarstwo...

Filologia romańska - morfologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Renata Jarzębowska-Sadkowska
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4221

Zawiera opracowanie kilkudziesięciu najważniejszych tematów i pojęć, a także opracowanie klas gramatycznych i liczne przykłady. Składa się z 34 stron i porusza następujące kwestie: morfologia i leksykologia, leksykografia, semantyka, morfemy, formacja słowotwórcza, etymologia, czasowniki zwrotne, t...

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1596

jest jej charakter ewolucyjny i dialektyczny. Forma "diamat" to skrótowiec pochodzenia rosyjskiego (rusycyzm...