Skarpa - strona 17

Grodze sypane mieszane-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

grodzy, a równocześnie ochronę i stateczność jej skarp w wodzie płynącej; ■ rdzeń jest z kamienia...

Podział osuwisk - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • prof. A. Kuchler
  • Geotechnika
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2807

poruszających się z różnymi prędkościami poszczególnych elementów masy gruntowej, np. spływy skarp na wiosnę...

Nasypy-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1113

- zapewnienie stateczności skarp ...