Skarbnik - strona 3

Regionalne Izby Obrachunkowe - Uchwała

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie...

Demokracja konsocjonalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

- zadaniem szefów są ważne decyzje, dobór kadry. Szef kampanii, skarbnik, koordynator działalności terenowej...

Mienie samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

to potrzebna jest kontrasygnata skarbnika. W razie przestępstwa należy powiadomić organ stanowiący jednostki...

Stosunek pracy z powołania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

państwowych czy np. zastępców wójta(burmistrza, prezydenta), skarbnika gminy, powiatu, województwa. Stosunek...

Test z finansów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

gminy: przygotowuje skarbnik gminy uchwala zarząd giny uchwala rada gminy Klasyfikacja budżetu gminy...

Prawo urzędnicze wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1358

skarbników- sejmik woj, rada powiatu, rada gminy na wniosek wójta W wyborze brak jakiegokolwiek...

Wygaśnięcie mandatu wójta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

. 59.SEKRETARZ I SKARBNIK GMINY. Skarbnika i sekretarza gminy powołuje i odwołuje RG na wniosek wójta...