Skala porządkowa - strona 9

Metodologia psychologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

najliczniejszą (wartość modalna). Skala porządkowa 83 Skala porządkowa umożliwia porządkowanie danych. Zatem...

Metodologia - Obiektywizm

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Metodologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3080

najliczniejszą (wartość modalna). Skala porządkowa 83 Skala porządkowa umożliwia porządkowanie danych. Zatem...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2436

jest to że jest w niej zastosowana skala porządkowa, a skal mocnych tj. przedziałowej i ilorazowej można użyć jedynie w odniesieniu...

Ratingi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

jest to skala porządkowa, nie mająca na celu dokładnego oszacowania poziomu odzyskania należności. Skala...

Analiza Wielowymiaroiwa-Pakiet R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

, kategorii, zmiennej jakościowejtyp dla zmiennych przyjmujących wartości na skali porządkowej lub nominalnej...

Metody analizy sensorycznej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3220

, do których zaliczamy metodę kolejności, metodę wielokrotnych uporządkowań ( ocena dokonywana jest na skali porządkowej...

Krótki rys historyczny - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

. Przedziałowa (interwałowa) - oprócz właściwości skali porządkowej umożliwia określenie odległości (dystansu...

Krótki rys historyczny

 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456

. Przedziałowa (interwałowa) - oprócz właściwości skali porządkowej umożliwia określenie odległości (dystansu...