Podstawy marketingu - opracowanie do wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy marketingu - opracowanie do wykładu - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera takie informacje, jak: struktura marketingu, marketing – mix, otoczenie firmy – rynkowe, gospodarcze, społeczne, model sił konkurencyjnych M.Potera, segmentacja rynku, strategiczne jednostki biznesu, analiza portfelowa, analiza SWOT, rodzaje układu sił i słabości oraz szans i zagrożeń, zakres badań marketingowych, źródła informacji (wewnętrzne i zewnętrzne, pierwotne i wtórne), poziomy pomiaru – skale nominalna, porządkowa, przedziałowa, stosunkowa, produkt i jego klasyfikacja, związek z pozostałymi elementami marketingu mix, cykl życia produktów, marka produktów, metody ustalania cen, próg rentowności, strategie cenowe, dystrybucja jako element marketingu, przepływy w kanałach dystrybucji, funkcje i rodzaje reklamy, środki reklamy i kryteria ich wyboru, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży.

Notatka z przedmiotu Marketing umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

1. Struktura marketingu. Marketing to zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania. Elementy struktury marketingowej:
• instrumenty marketingu
• badania marketingowe
• działania marketingowe
2. Marketing - mix.
Owy marketing to kompozycja marketingowa składająca się z elementów za pomocą których możemy oddziaływać na rynek. Najbardziej popularna koncepcja marketingu mix to tzw. "4p" czyli z ang.: product, price, place, promotion.
Produkt - mówiąc o produkcie omawiamy m.in.: asortyment, jakość, markę, opakowanie, usługi. Współcześnie mówiąc o cechach produktu koncentrujemy się na potrzebach docelowych klientów, jakie produkt ma zaspokajać.
Cena - charakteryzuje się ją za pomocą: polityki cenowej, rabatów, warunków płatności.
Dystrybucja - czyli strategia dystrybucji, omawia kanały dystrybucji jak i rozwiązania logistyczne. Promocja - składają się na nią promocja osobista, reklama, sponsoring, promocja dodatkowa i public relations. Została ona zaproponowana przez McCarthy'ego. 3. Otoczenie firmy - rynkowe, gospodarcze, społeczne. Otoczenie marketingowe dzielimy na bliższe i dalsze (globalne) lub podmiotowe i procesowe. Otoczenie bliższe (rynkowe)- ma charakter głównie podmiotowy. W jego skład wchodzą:• konsumenci (klienci)• konkurenci (czyli inne firmy oferujące te same produkty, bądź zaspokajające te same potrzeby)• instytucje i organizacje około biznesowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje władzy i administracji, firmy konsultingowe).
Otoczenie dalsze (globalne) - ma charakter głównie przedmiotowy. W jego skład wchodzą elementy o charakterze:• politycznym (wybory, zmiany władzy politycznej w państwie, wojny)• ekonomicznym (gospodarczym, np. zasoby naturalne)• koniunktury gospodarczej (światowe zmiany cen, stopy procentowe, podatki, itp.)• społeczne (zmiany demograficzne, wykształcenie, itp.)• technologiczne (naukowe, np. wynalazki)• ekologiczne (normy, opłaty ekologiczne).
4. Model sił konkurencyjnych M.Potera. Analiza strukturalna sektora, nazywana również analizą pięciu sił Portera lub modelem pięciu sił Portera to metoda analizy i oceny natężenia sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznym lub segmencie rynkowym, opracowana i opisana przez Michaela Portera w 1979 roku. Analiza odnosi się do otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa i stosowana jest jako początkowy etap formułowania strategii konkurencji. Opiera się na modelu pięciu wzajemnie oddzia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz