Funkcje opakowania - omówienie (sem III)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje opakowania - omówienie (sem III) - strona 1 Funkcje opakowania - omówienie (sem III) - strona 2 Funkcje opakowania - omówienie (sem III) - strona 3

Fragment notatki:

FUKCJE OPAKOWANIA:
Promocyjna - prezentuje, identyfikuje produkt. Wyróżnia produkt na rynku, przyciąga klientów, charakteryzuje markę, jest czynnikiem zachęcającym do zakupu, informuj o cechach użytkowych produktu, jego nowoczesności, sposobach eksploatacji.
Dystrybucyjną - usprawnia procesy sprzedaży, umożliwia nabywcom zakup produktów w pożądanej ilości oraz regulowanie częstotliwości zakupów, umożliwia samoobsługę, zapewnia ochronę produktów, związaną z zapobieganiem zmniejszenia lub utraty jego wartości użytkowej, ułatwia korzystanie z produktu.
Etykiety - identyfikują produkt, opisują, promują poprzez atrakcyjny wygląd.
Cykl życia produktu
Wprowadzenie - powoli rośnie sprzedaż produktu, brak zysków w tej fazie jest spowodowany wysokimi kosztami rozwoju produkcji i marketingu produktu.
Wzrost - dynamika wzrostu sprzedaży jest największa, występuje w niej wzrost rentowności sprzedaży.
Dojrzałość - zyski stabilizują się, rosną nakłady marketingowe na obronę produktu przed działaniami ze strony konkurencji.
Spadek - maleje sprzedaż oraz zyski. Modernizacja produktu opóźnia wycofanie go z rynku.
- strategia szybkiego zbierania śmietanki polega na ustalaniu wysokich cen na nowy produkt, przy równoczesnym ponoszeniu wysokich kosztów promocji. Jest ona stosowana kiedy duża część potencjalnych klientów nie wie o istnieniu produktu.
- strategia powolnego zbierania śmietanki - polega na wprowadzaniu na rynek nowego produktu o wysokiej cenie przy niskich nakładach na promocję. Strategia ta ma sens kiedy wielkość rynku jest ograniczona, kupujący są skłonni zapłacić wysoką cenę, a potencjalna konkurencja nie jest groźna.
- strategia szybkiej penetracji - Polega na wprowadzeniu na rynek tanich nowych produktów, przy jednoczesnym ponoszeniu wysokich nakładów na promocję. Ma ona uzasadnienie, gdy rynek jest duży, większość kupujących jest wrażliwa na ceny, na rynku występuje silna potencjalna konkurencja.
- strategia powolnej penetracji - polega na wprowadzeniu produktów po preferencyjnie niskich cenach, przy jednocześnie niskich nakładach na promocję. Strategia ta ma uzasadnienie, gdy rynek jest duży, wrażliwy na cenę oraz występuje niewielka potencjalna konkurencja.
Faza wzrostu - cechuje ją silna ekspansja sprzedaży. Popyt rośnie, ceny pozostają na tym samym poziomie lub lekko spadają. Zyski zaczynają rosnąć, a jednostkowe koszty produkcji i marketingu spadać szybciej niż ceny co jest związane z „krzywą doświadczenia”. Przedsiębiorstwo doskonali jakość produktu, wyposaża go w nowe cechy, wprowadza jego nowe modele i produkty uzupełniające, wchodzi do nowych segmentów rynku, zwiększa dostępność produktu, a także wchodzi do nowych kanałów dystrybucji.


(…)

… - dotyczy ceny, dystrybucji, promocji, dodatkowych usług.
Wizerunek marki - jej obraz w umyśle konsumenta, postrzeganie danej marki przez każdego uczestnika rynku Na wizerunek marki składają się cechy, które nadają jej w świadomości i podświadomości uczestników rynku - unikalną wartość.
TYPY WIZERUNKU MARKI
Marka rytualna - związana ze specjalną okazją, podczas której jest wręczona [święta, walentynki
… zainteresowaniach, podobnych zachowaniach, wyznawanych wartościach, np. Harley Davidson).
Będąca dziedzictwem pewnego osiągnięcia - uosobienie marki o pewnej tradycji, która wnosiła jakąś wartość dodatnią do społeczeństwa i dzięki temu jest utożsamiana z produktem, który ją reprezentuje [Adidas, PZU, Wedel, Microsoft]
Legendarna - jest dłuższy czas na rynku i w szczegółowy sposób zachowała się w pamięci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz