Skala porządkowa - strona 6

Analizaq wariancji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

między kategoriami to zgodność (A=B) lub różność (A≠B). Skala porządkowa umożliwia porządkowanie danych. Zatem wyniki...

Zagadnienia ze statystyki.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

, jej częstości i krotności. Wyznaczanie elementu minimalnego i maksymalnego.   Dla cech w skali porządkowej...

Analiza część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Florian Bartmiński
 • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2471

nominalnej) Pomiar porządkowy (inaczej rangowy - skala porządkowa) Pomiar interwałowy (inaczej przedziałowy...

Wnioskowanie statystyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

”) Skala porządkowa - polega na przypisaniu elementom zbiorowości określonych rang ze wzgl. na posiadaną...

POJĘCIA STATYSTYKI

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1827

ze skal) rozróżniamy za jej pomocą elementy (kobieta, mężczyzna) 2.Skala porządkowa (silniejsza...

Statystyka - EGZAMIN

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5873

? skala pomiaru: skala porządkowa rozkład cechy: dowolny (ale nie normalny) 65. Wymień najczęściej...

Pareto statystyka opracowanie

 • dr Stanisława Przetacznik
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

- rangowanie (przeniesienie na skalę porządkową) i nominalizacja (przeniesienie na skalę nominalną). generalnie...