Skład gatunkowy - strona 3

Allelopatia, sem V

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr inż. Monika Skowrońska
  • Ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

w trojaki sposób: - jako czynnik wpływający na zmiany w składzie gatunkowym flory segetalnej...

Skutki nadmiernej ilości soli biogennej

  • Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

soli biogennych fitoplankton z łatwością może się rozwijać. Zooplankton W składzie gatunkowym dominują...

Charakterystyka jezior

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrobiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253

naroślinna), glonami, kamieniami (fauna nakamienna), szczątkami antropogenicznymi. Skład gatunkowy...