Sieć neuronowa - strona 5

Teoria gier - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Rusiecki
 • Techniki wspomagania decyzji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183

one od strategicznych działań osób innych niż decydent. 5. Sztuczne sieci neuronowe - co to takiego i do czego słua...

Język i myślenie

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1428

sieci neuronowych imitujących pracę mózgu. Sieci te są programami komputerowymi składającymi...

Egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Elżbieta Gajek-Kawecka
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1946

, ze to drzewo o dwoch rodzajach wezlow -drzewo binarne * -drzewo o dwóch rodzajach węzłów ** 20. Sieć neuronowa...

Systemy ekspertowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2310

dane mogą być niepewne, lub niekompletne Problem można uznać za zbiór podproblemów Sieci neuronowe...

Systemy MRP, MRP II, ERP-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bożena Chrobot
 • Operacyjne sterowanie wytwarzaniem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1603

obliczeniowej (równoległość obliczeń, sieci neuronowe), oraz wprowadzenie technologii programowania obiektowego...

Nanorurki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
 • Nanomateriały
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1498

zbudowane z materiału felerenowego może pełnić funkcję sztucznych komórek nerwowych, tworzyć sztuczną sieć...

Artykuł tłumaczenie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

jak analiza statystyczna, drzewo decyzyjne, uczenie maszynowe, zasada indukcji, sieć neuronowa i wizualizacja...

Ogólne informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jadwiga Stobiecka
 • Badania marketingowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

dycyzyjne Analiza koszykowa Sieci neuronowe Analiza regresji WYKŁAD 3 -8.03.2010r. BM WTRNE I PIEWROTNE...