Sieć krystaliczna - strona 28

Upakowanie modelowe proszków - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

dla periodycznego gęstego upakowania, przeczą również 6 badania nad strukturą sieci krystalicznej. Znakomita część...

Model kulek stałych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

a - parametr sieci krystalicznej ziarna Dobj, Dgr, Dgaz - współczynniki dyfuzji odpowiednio objętościowej...

Spiekani w fazie stałej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

a - parametr sieci krystalicznej ziarna Dobj, Dgr, Dgaz - współczynniki dyfuzji odpowiednio objętościowej...

Fizyka ciała stałego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

przestrzennej sieci krystalicznej, otrzymanej drogą translacji cząstki znajdującej się w punkcie R wzdłuż trzech...

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

tak zwaną chmurę elektronową, w której są zanurzone dodatnie jony metalu tworząc sieć krystaliczną...

Wykłady - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1911

i jej wartości średniej. Drgania sieci krystalicznej, drgania atomów tworzących kryształ, wykonywane wokół...

CHEMIA ŻYWNOŚCI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 5040

rozerwaniu, struktura jest mniej uporządkowana, cząsteczki „są” bliżej (wiązania wodorowe w sieci...

Chemia - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Irena Korus
 • Chemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2044

o ilości grup OH Uwodnione - podczas krystalizowania zatrzymują w swej sieci krystalicznej cząsteczki wody...