Siarkowodór - strona 5

Zadania ze związków kompleksowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

podać w mg/dm3. 8.35. Roztwór AgNO3 nasycono siarkowodorem. Po wytrąceniu Ag2S równowagowe stęŜenie [H3O...

Zmysł smaku i węchu - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

adaptację; nawet najbardziej intensywny, czasem bardzo niemiły zapach (np. siarkowodoru czy merkaptanów...

Etapy fermentacji metanowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3122

uzyskać można 0,5dm3 biogazu, na który składają się: metan: 40 - 80%, CO2: 20 - 55%, siarkowodór: 0,1...

Schematy diagnostyczne

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Tomasz Wąsik
 • Mikrobiologia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3836

(glukoza, laktoza, siarkowodór) Piocyjanina- barwnik dyfundujący do podłoża Pseudomonas Burkholderia...

Test-zestaw8

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Krzysztof Jagodziński
 • Odpady i ścieki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

% - 10% azotu, 0% - 1% tlenu, 0% - 1% wodoru i 0% - 1% siarkowodoru B 60% - 70% dwutlenku węgla, 26% - 36...

Gazy w wodzie morskiej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

(CO2) i siarkowodór (H2S). Tlen, w znakomitej swojej większości pochodzi z atmosfery, dużą rolę...