Metabolizm komórkowy metali ciężkich - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metabolizm komórkowy metali ciężkich - wykład - strona 1 Metabolizm komórkowy metali ciężkich - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Metabolizm komórkowy metali ciężkich       1. Wpływ pH środowiska    Podczas wzrostu wielu gatunkow mikroorganizmow ulega zmianie odczyn pH  środowiska. Przykładem może być wzrost bakterii z rodzaju  Citrobacter  czy  Pseudosomonas  na pożywkach organicznych, ktory powoduje podwyższenie pH.  Zmiana odczynu powoduje przesunięcie rownowagi chemicznej pomiędzy formami  metali występującymi w roztworze, a pośrednio ma wpływ na powinowactwo  adsorpcyjne metalu do otoczek i ścian komorkowych. W środowisku alkalicznym  tworzą się słabo rozpuszczalne związki metali, podczas gdy w środowisku kwaśnym  dominują rozpuszczalne formy, w ktorych metal występuje w formie jonowej.  Zdolność zmiany odczynu przez mikroorganizmy zależy w dużej mierze od podłoża,  na ktorym są namnażane. Mechanizm zwiększonego usuwania kadmu z roztworu z  udziałem  Alcaligenes denitrificans , jest związany ze zdolnością tego gatunku do  silnej alkalizacji środowiska w wyniku denitryfikacji.      2. Wpływ wydzielanych metabolitów    Inny mechanizm, stymulujący usuwanie z roztworu, metali jest związany z  wydzielaniem organicznych oraz nieorganicznych metabolitow. Niektore wydzielane  pozakomorkowo kwasy organiczne czy niskocząsteczkowe białka łatwo przyłączają  kadm. Powstające kompleksy są deponowane następnie w obrębie błon lub ściany  komorkowej, dzięki czemu zachodzi jego usuwanie z roztworu. Niektore gatunki  mikroorganizmow redukują siarczany do siarkowodoru dzięki obecności reduktaz  występujących w białkach błonowych. Umożliwia to wytrącenie metali w postaci  nierozpuszczalnych siarczkow np. srebra, kadmu, niklu czy miedzi.  Wysoka efektywność usuwania kadmu osiągana jest przy użyciu  Citrobacter  sp.  Bakterie te rosnąc na podłożach zawierających fosfoglicerol lub inne organiczne  fosforany, wytwarzają specyficzny enzym - kwaśną fosfatazę. Enzym ten  zlokalizowany jest na powierzchni komorek i odpowiada za hydrolizę substratu,  wskutek czego uwalniane są jony HPO42-. Usuwanie metalu polegało na ich reakcji z jonami  HPO4 2- i wytrącaniu nierozpuszczalnych MeHPO4 na powierzchni komorek.  Wpływ procesów biologicznego utleniania – redukcji  Przemiany enzymatyczne w transformacjach metali to procesy utlenianiaredukcji  oraz metylacji i demetylacji, prowadzące do zmiany formy występowania, a  często do detoksykacji środowiska.  Arsen może zostać utleniony do As(V) przy udziale oksydaz, a ten jest z kolei  mniej toksyczny oraz łatwiej strącany przez fosforany, wapno czy chlorek żelaza(III).  Jednym ze sposobow usuwania chromu(VI) z roztworu jest zdolność wykorzystania  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz