Oczyszczanie ścieków zawierających metale ciężkie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie ścieków zawierających metale ciężkie - wykład - strona 1 Oczyszczanie ścieków zawierających metale ciężkie - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Oczyszczanie ścieków zawierających metale ciężkie    Ścieki zawierające metale ciężkie najczęściej oczyszcza się metodami:  chemicznymi (neutralizacja, redukcja i/lub utlenianie, strącanie), fizyko-chemicznymi  (sorpcja, ekstrakcja, wymiana jonowa), elektrochemicznymi. Wybór metody zależny  jest do: rodzaju ścieków, składu, postaci i stężenia usuwanych składników i  wymaganego stopnia oczyszczenia .  Ekstrakcję stosuje się najczęściej w przypadkach, gdy zależy nam na  wydzieleniu określonego składnika z mieszaniny i otrzymania go w czystej postaci.  Metody ekstrakcyjne są proponowane głównie do oczyszczania ścieków  galwanicznych.  Neutralizację prowadzi się w celu osiągnięcia określonego przepisami odczynu  pH, przy zastosowaniu określonych reagentów (kwasy, zasady). W zależności od  składu ścieków i stosowanego reagenta, procesowi neutralizacji może towarzyszyć  chemiczne współstrącanie i strącanie wodorotlenków metali ciężkich.  Chemiczne strącanie prowadzi najczęściej do wytrącenia wodorotlenków  metali ciężkich. Strącanie poszczególnych metali zależy ściśle od wartościach pH. W  przypadku roztworow jednoskładnikowych ilość jonow metali ciężkich pozostałych w  ściekach zależy od iloczynu rozpuszczalności wodorotlenkow. Na skuteczne  wytrącenie kationow metali z roztworu ma wpływ wiele czynnikow: rodzaj  neutralizującego reagenta, skład i stężenie substancji rozpuszczonych, szybkość  mieszania. W przypadku występowania w roztworze kilku jonow metali ciężkich  stosowana dawka środka neutralizującego jest wypadkową zapotrzebowania na  strącenie poszczegolnych jonow.    Utlenianie/redukcja  to procesy wykorzystywane w oczyszczaniu m.in. ściekow  galwanicznych, np. redukcja silnie toksycznego chromu Cr(VI) do Cr(III), a następnie  wytrącanie Cr(OH)3 .  Wymiana jonowa  jest to proces, w ktorym wykorzystuje się wymieniacze  jonowe zwane jonitami. Są to substancje wielkocząsteczkowe, wykazujące zdolności  do wymiany własnych jonow na jony w otaczającym je roztworze. W zależności od  tego, czy wymieniane są kationy czy aniony, wyrożnia się kationity i anionity.  Proces ten wykorzystuje się także do oczyszczania ściekow pogalwanicznych.  W przypadku kwaśnych ściekow chromianowych klasyczny schemat odzysku kwasu  chromowego zakłada dekationizację na silnie kwaśnym kationicie wodorowym. Ma to  na celu całkowite wyeliminowanie kationow metali ciężkich zawartych w roztworze:  Fe2+, Cu 2+ , Ni2+ , Zn2+ , Al3+ ,Cr3+ . Kolumny jonitowe powinny być poprzedzone  filtrami piaskowo-żwirowymi w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych 

(…)

… biologiczną na
materiale, przez ktory przesączają się ścieki. Ich rola polega na adsorbowaniu
zanieczyszczeń zawartych w ściekach i rozkładaniu ich w warunkach tlenowych.
Warunkiem odpowiedniej pracy złoża biologicznego jest:
- istnienie odpowiedniej ilości błony biologicznej, - łatwy dostęp tlenu do całej objętości
złoża.
Osad czynny jest wysoko wyspecjalizowaną biocenozą, na ktorą składają się
zarowno mikroorganizmy: bakterie, grzyby, pierwotniaki, jak i zwierzęta tkankowe,
takie jak wrotki i nicienie. Przyjmuje się, że najbardziej istotnym składnikiem osadu
czynnego są bakterie. Efektywność oczyszczania zależy w dużej mierze od
aktywności tych organizmow. Ta szczegolna ich rola związana jest przede wszystkim
z bardzo korzystnym stosunkiem powierzchni komorek bakteryjnych do ich objętości,
a tym samym dużą…
… osadu czynnego.
Złoże biologiczne tworzą mikroorganizmy zasiedlające błonę biologiczną na
materiale, przez ktory przesączają się ścieki. Ich rola polega na adsorbowaniu
zanieczyszczeń zawartych w ściekach i rozkładaniu ich w warunkach tlenowych.
Warunkiem odpowiedniej pracy złoża biologicznego jest:
- istnienie odpowiedniej ilości błony biologicznej, - łatwy dostęp tlenu do całej objętości
złoża.
Osad czynny jest wysoko wyspecjalizowaną biocenozą, na ktorą składają się
zarowno mikroorganizmy: bakterie, grzyby, pierwotniaki, jak i zwierzęta tkankowe,
takie jak wrotki i nicienie. Przyjmuje się, że najbardziej istotnym składnikiem osadu
czynnego są bakterie. Efektywność oczyszczania zależy w dużej mierze od
aktywności tych organizmow. Ta szczegolna ich rola związana…
… powinny być poprzedzone
filtrami piaskowo-żwirowymi w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych
oraz filtrow z węglem aktywnym w celu adsorpcji związkow organicznych, ktore
mogłyby nieodwracalnie zanieczyścić żywice jonowymienne.
Procesy membranowe polegają na rozdzielaniu składnikow mieszaniny w
wyniku jej przepływu przez warstwę porowatą, czyli membranę. Rodzaj procesu
membranowego zależy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz