Siarczki - strona 41

Materiały ogniotrwałe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

z surowcami ilastymi, w których wyst puj w postaci siarczanów, siarczków lub chlorków. Wprowadzane s tak e...

Materiałki exam imir

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1806

, tłuszcze, związki organiczne, siarczki) Cement - spoiwo (klej kamienny) twardniejący po rozrobieniu go wodą...

Ochrona powietrza - na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Małgorzata Pawul
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4578

. Nieorg. Piryt, siarczany, zw. Org. Merkaptany, tiole, siarczki, dwusiarczki, tiofen. Technologie...

Przeróbka kopalin użytecznych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1750

przechodzenie metali (cynku, ołowiu, kadmu) w postać par metali lub ich związków (tlenków, siarczków). Pary...

Metale - podstawowe pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

, będących związkami chemicznymi metalu z domieszkami mineralnymi (tlenki, wodorotlenki, węg­lany, siarczki...

Historyczny rozwój materiałów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

1.  Wstęp  1.1. Historyczny rozwój materiałów  Człowiek od zarania dziejów wykorzystywał, a z czasem przetwarzał, materiały dla zdobycia  pożywienia, zwiększenia swego bezpieczeństwa i zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu  życia. Śledząc dzieje cywilizacji ludzkiej można dojść do przekonania, ...