Siarczki - strona 39

Materiałoznastwo - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

plastyczną miedzi. Obróbkę tę utrudnia również siarka tworząca niskotopliwą eutektykę z siarczkiem Cu2S...

Materiałoznastwo - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

do środowisk działających na stale są: jodek chinolinowy, olilotiomocznik, siarczek propylu, dwuamyloamina...

Analiza żywności-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1834

siarczkiem sodu i chlorkiem rtęci a następnie odmiareczkowaniu go 2,6-dichlorofenoloindofenolem do barwy...

Analiza żywności-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1799

siarczkiem sodu i chlorkiem rtęci a następnie odmiareczkowaniu go 2,6-dichlorofenoloindofenolem do barwy...

Geologia - opracowanie na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1204

). Siarczki: piryt (FeS2) Struktura grubookruchowa (psefitowa)  > 2mm, średniookruchowa (psamitowa) 2mm...

Chemioterapeutyki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

siarczki alifatycznych zwiazków organicznych - tiram - Thiram kwasy aromatyczne i ich pochodne mikozyd...