Siarczki - strona 13

Badania makroskopowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917

przepłukaniu papier suszy się. Na skutek działania kwasu siarkowego na siarczki żelaza , na papierze powstaje...

Wykład - Bieg wielkopiecowy

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
 • Metalurgia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

bardzo chętnie łączy się z siarką pirytu tworząc siarczek wapnia CaS, który przechodzi do żużla wielkopiecowego...

Bilans jonowy wody - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Agnieszka Gala
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2968

dodano 3 cm3 4M roztworu KOH oraz po 1 cm3chlorowodorku hydroksylaminy i siarczku sodu. Próbkę dokładnie...

Aniony IV-VI

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

+ + 3SO42- wiele kationów pod wpływem tiosiarczanów wytrąca siarczki fosforany reakcje grupowe: 2PO43...

Badania chemiczne wody

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

siarkowe. Małe stężenie siarczków jest dość ostro wyczuwalne, ponieważ siarkowodór jest wiemy ma zapach...

Analityka chemiczna - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Poh
 • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

wodorowe mają szczególny wpływ na rozpuszczalność siarczków i wodorotlenków Wpływ pH na siarczki: (T=25oC...

Klasy ładunków 5-8

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

: Co -sulfohemoglobinotwórcze: siarczki, H2S -hemolityczne : zasady arsenowodór -działanie na ukł. Nerwowy: alkohole, eter...