Analityka chemiczna - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analityka chemiczna - egzamin - strona 1 Analityka chemiczna - egzamin - strona 2 Analityka chemiczna - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Pytania do egzaminu z chemii analitycznej+ odpowiedzi z notatek z wykładu.
Wyjaśnij pojęcia: dokładność, precyzja, granica wykrywalności, składnik śladowy, analit.
Dokładność- bliskość wyniku pomiaru, bądź średniej otrzymanej z wyników pomiarowych do wyniku prawdziwego, lub akceptowanego jako prawdziwy. Liczbowo przedstawia się ją jako wielkość błędu względnego, lub bezwzględnego.
Precyzja- wzajemna zgodność wyników pomiarów danej serii pomiarowej. Jest ona najczęściej liczbowo wyrażana za pomocą odchylenia standardowego lub względnego odchylenia standardowego
-powtarzalność-precyzja pomiarów wykonywanych w „tych samych” warunkach
-odtwarzalność-precyzja metody pomiarów wykonywanych w różnych warunkach
Granica wykrywalności-to najmniejsze stężenie(ilość, masa) wykrywanego składnika w danej próbce, przy którym można go jeszcze wykryć z określonym prawdopodobieństwem przy założonym poziomie ufności
Składnik śladowy- składnik, którego zawartość w próbce jest mniejsza od 0,01%.
Analit - składnik wykrywany, lub/i oznaczany.
Specjacja- jest to zjawisko występowania pierwiastka w różnych połączeniach i związkach, względnie formach fizycznych, chemicznych i morfologicznych. Analiza specjacyjna- oznaczanie pierwiastka znajdującego się w różnych formach fiz., chem., morf.
Granica oznaczalności-jest to najmniejsze stężenie(ilość, masa) oznaczanego składnika w badanej próbce, przy którym można jeszcze ten składnik oznaczyć daną metodą(jest 2-3-krotnie większa od granocy wykrywalności)
Specyficzność-może odnosić Siudo metody, reakcji lub odczynnika chemicznego, specyficzność metody jest to możliwość jej zastosowania w określonych warunkach do wykrywania lub oznaczania jednego składnika
Selektywność-stosuje się zarówno do metody jak i odczynników chemicznych, selektywność metody jest to możliwość jej zastosowania do wykrywania,bądź oznaczania tylko niewielkiej liczby składników. Selektywność metody zależy między innymi od: parametrów zastosowanej aparatury, a także może zależeć od selektywności użytych składników
Czułość metody-stosunek przyrostu sygnału analitycznego do odpowiadającego mu przyrostu stężenia oznaczanego składnika
Jak dzielimy metody analityczne, jakie są ich cechy charakterystyczne, jakie parametry w nich mierzymy?
Metody oparte na reakcjach chemicznych( chemiczne, bezwzględne, wzorcowe, klasyczne)- służą do makroskładników.
Mierzone parametry: masa, objętość, ciśnienie, liczność, liczba cząstek, stężenie, szybkość reakcji, czas reakcji.
grawimetria(metody wagowe) -reakcje strącania osadów


(…)

… metod chromatograficznych opiera się na rodzaju fazy ruchomej:
- chromatografia gazowa-GC
-chromatografia cieczowa-LC
-chromatografia fluidalna-SFC
Podział ze względu na mechanizm procesu i sposób prowadzenia procesu
-chromatografia kolumnowa
-chromatografia bibułowa
-chromatografia cienkowarstwowa(TLC)
Najważniejsze detektory to:
-spektrometr masowy- pozwala mierzyć zarówno substancje organiczne, jak i pierwiastki. Ma niskie granice wykrywalności
-konduktometr-
-detektor fluorescencyjny
- spektrofotometr
-detektor płomieniowo-jonizacyjny
Jakie stosujemy miary skupienia i rozproszenia(wzory)? Miary skupienia:
-średnia arytmetyczna
-średnia geometryczna
-mediana- stosujemy ją, jeśli wyniki znacznie różnią się od siebie. Ustawiamy je wg kolejności rosnącej. Jeśli jest nieparzysta liczba pomiarów, medianą…
… się jedwabisty osad kalomelowy
Dodajemy mieszaniny kwasów H3PO4 i H2SO4 aby otrzymać kwaśne środowisko. Kwas fosforowy tworzy z jonami Fe2+ bezbarwne kompleksy, pierwsza kropla nadmiaru K2Cr2O7 powoduje fioletowe zabarwienie
Napisz wszystkie reakcje i podaj wskaźnik przy oznaczaniu manganometrycznym mieszaniny Fe2+ i Fe3+.
Wskaźnik: MnO4- Roztwór mianowany: KMnO4 Reakcje
-redukcja jonów Fe3+ do Fe2+ -wiązanie…
… domieszkowe(uboczne)0,01-1% - oznaczamy metodami chemicznymi bądź instrumentalnymi
-ślady-poniżej 0,01%- oznaczamy za pomocą metod instrumentalnych
Jakie parametry wpływają na efektywność rozpuszczania i roztwarzania oraz w jaki sposób?
Czas
Temperatura
Mieszanie
Ciśnienie
Dodatkowa energia(mikrofalowa lub ultradźwiękowa)
Kiedy stosujemy stapianie, jaka jest charakterystyka metody. Podaj rodzaje topników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz