Siła państwa - strona 9

Doktryny medialne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 847
Wyświetleń: 5768

: - prymat państwa nad jednostką; - „państwo sprawiedliwości społecznej” - siłą państwa jest mądrość i siła...

Geneza Organizacji Międzynrodowych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

sankcje, albo użycie siły), państwo funkcjonuje zasada jednomyślności → formalnie, w praktyce wstrzymania...

Narodowy socjalizm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

jako chaosu i wojny wszystkich ze wszystkimi, Schmitt podkreślał znaczenie siły państwa, które zapewnić...

NATO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1757

i przygotowania ich do współdziałania z siłami państw NATO, dostosowanie systemu dowodzenia, łączności, logistyki...

Rola rodziny w wychowaniu- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2625

, uporządkowania i ukierunkowania”. „Siłą państwa”, czyli wychowanego dziecka są wypracowane i respektowane prawa...

Socjologia propagandy

 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2555

, w trakcie wojny - żywa siła); Państwo i naród stanowią jedność - zmierza się do zatarcia różnic; Zbitki...