Semiotyka - strona 9

R. Barthes - Teoria tekstu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1176

tautologicznych transformacji; w semiotyce literackiej - tekst to struktura formalna, obejmuje zjawiska...

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1372

kulturowych Etnografia Ujęcie tekstowe, wyrastające z semiotyki i poststrukturalizmu Badania odbioru. ad. 2...

Socjologia - Ankieta

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2212

. Wykorzystywana jest w nich współczesna wiedza z zakresu semiotyki, socjologii języka, socjo- i psycholingwistyki...

Filozofia I rok

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Piotr Kostyło
 • Filozofia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3087

, oczywisty. Punktem wyjścia są rozważania takiej dyscypliny jak semiotyka - nauka o znaku. Język jest znakiem...

Pytania do egzamin z logiki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Zamojski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3248

porozumiewania się ludzi. Semiotyka - ogólna teoria znaku związana z logiką i lingwistyką. Jej współczesna postać...

Etyka - Antropologia filozoficzna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1267

. Wyspecjalizowaną nauką zajmującą się badaniami dotyczącymi języka jest semiotyka. Dzieli się ona na trzy działy...

Koło Wiedenskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

dotyczącymi języka jest semiotyka. Dzieli się ona na trzy działy: a/ semantykę - opisuje stosunki zachodzące...

Nauki o komunikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2114

2012-01-07  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego    Wydawnictwa periodyczne   „Zeszyty Prasoznawcze" (od 1956)   „Rocznik Histori  Prasy Polskiej" (od 1998)    „Studia Medioznawcze" (od 2000)    „Media i Kultura" (od 2006)    „Rocznik Prasoznaw...