Seminarium duchowne - strona 5

Stalin

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

był uczniem seminarium duchownego w Tyflisie, skąd został w 1899 r. wydalony za rozpowszechnianie wywrotowych...

Potop. Panowanie króla Jana Kazimierza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Wstrzemięźliwości. Do pół. XVIII w. każda diecezja miała własne seminarium duchowne. Studia seminaryjne trwały do 2...

Analiza SWOT - pozycja strategiczna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Urszula Nowacki
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Szkoła Biznesu, Wyższe Seminarium Duchowne, Instytut Teologiczny. Atrakcje turystyczne miasta i okolic...

Analiza SWOT - praca

  • Analiza finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2877

Szkoła Biznesu, Wyższe Seminarium Duchowne, Instytut Teologiczny. Atrakcje turystyczne miasta i okolic...

Wprowadzenie do Prawa Kanonicznego

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo kanoniczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

. Dziełem Soboru Trydenckiego były również seminaria duchowne. Chociaż od XII wieku kandydaci do święceń...