Semafor - strona 3

Rejestracja zdarzeń - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

blokowych, wskazania semaforów, polecenia wydawane przez personel, sygnały stanu przyjmowane od obiektów...

Koordynacja procesów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Lewandowski
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

instrukcjach procesora (po pechowym przełączeniu kontekstu) i wieczne ich zapętlenie...) 4.2 Semafory Semafor...

Dworce kolejowe - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

, poczekalnią itp. Przystanek osobowy • Przystanki zasadniczo nie są wyposażone w semafory...

Stacyjny punkt sterowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

nowego stanu punktu sterowania, określanie sterowań dla semaforów odstępowych i interfejsu do stacji...

Kolokwium wraz z rozwiązabiani

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

-program2-serwer-program3-serwer-program1..itd Przy użyciu jednego semafora wielowartościowego napisz...

Wykład - zasady sygnalizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

światłem, w razie potrzeby semafor może przekazywać światłem białym ciągłym sygnał zezwalający na jazdę...

Poziom 1 ERTMS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

tym, że na drodze dojazdu do semafora instaluje się do­datkowe balisy stanowiące punkty uaktualniania informacji...

Infrastruktura transportu - test - Szlak

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

kolejowej między stacjami węzłowymi d) część linii kolejowej między semaforami odstępowymi blokady...