Koordynacja procesów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koordynacja procesów-opracowanie - strona 1 Koordynacja procesów-opracowanie - strona 2 Koordynacja procesów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Koordynacja procesów
Sekcje krytyczne
interpretacja przetwarzania współbieżnego dla pojedynczego CPU: proces rozpoczyna się przed zakończeniem poprzedniego
 możliwy konflikt przy operacjach na danych dzielonych (np. nawet instrukcja x:=x=1 to 3 instrukcje (mov AX,x; inc AX; mov x,AX) procesora...
Wniosek: każdy z procesów ma (może mieć) segment kodu nazywany sekcją krytyczną (SK). SK procesów podlegają wzajemnemu wykluczaniu się w czasie.
Cechy rozwiązania problemu SK:
- wzajemne wyłączanie SK
- ograniczone (skończone) czekanie na wejście do SK
postęp: kandydują tylko procesy zgłaszające chęć wejścia do SK
np.(ogólna struktura procesu i przykładowe rozwiązanie):
repeat
while x0 do nic (sekcja wejściowa)
(SK)
x:=1 (sekcja wyjściowa)

until false (narzucone naprzemienne (czyli nie spełniające warunku postępu) wykonanie SK dla 2(może być więcej) procesów)
Poprawne rozwiązanie dla 2 procesów:
var flaga: array[o..1] of Boolean
numer: 0..1
repeat
flaga[i]:=TRUE (chcę wejść)
numer:=j (założenie, że drugi chce wejść)
while (flaga[j] AND numer:=j)do nic
flaga[i]:=FALSE

until false (bez zmiennej numer możliwe byłoby ustawienie obu flag przez procesy w dwóch kolejnych instrukcjach procesora (po pechowym przełączeniu kontekstu) i wieczne ich zapętlenie...)
4.2 Semafory
Semafor ogólne popularne rozwiązanie problemu SK i synchronizacji
Semafor s to zmienna całkowita dostępna po inicjacji za pomocą tylko 2 operacji:
- czekaj(s): while s sygnalizuj(s)

until false
Zastosowanie przy synchronizacji (np. gdy operacja1 musi się wykonać po operacji2):
s:=0
1proces: op1; 2proces: czekaj(s);
sygnalizuj(s); op2;
Wada: s wymaga aktywnego czekania (czas procesora!!!)


(…)

… }, takich że P 0 czeka na zasób przetrzymywany przez P1 , P1 czeka na zasób przetrzymywany przez P2 , ..., P n czeka na zasób przetrzymywany przez P0 .  (4 implikuje 2, więc podane warunki nie są niezależne) Opis blokady:
zbiór procesów P, zasobów Z, „graf przydziału zasobów” - dwudzielny (krawędzie łączą wierzchołki należące do 2 rozdzielnych zbiorów - w tym przypadku zasobów i procesów) graf skierowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz