Informatyka - 31 pytan i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka - 31 pytan i odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:

Ma 9 stron. Obejmuje takie zagadnienia jak: zjawisko interferencji procesów, zasób niewywłaszczalny, semafor, priorytet procesu, pamięć stronicowana, fragmentacja pamięci operacyjnej, współbieżność, algorytm priorytetowy, kompresja danych.

Na czym polega zjawisko interferencji procesów, kiedy może wystąpić, czy można go uniknąć.
Procesy interferują ze sobą jeżeli jeden proces ingeruje w środowisko drugiego np. jeden proces wpływa na drugi przez zmianę stanu części wspólnej ich środowiska np. obszaru pamięci.
Procesy P1 i P2 nie interferują jeżeli:
- są zależne
- nie są współbieżne
- korzystają z rozłącznych zasobów
Jeżeli nie ma interferencji proces jest zdeterminowany.
Podaj przykład zasobu niewywłaszczalnego, uzasadnij występowanie tej cechy, co wynika z faktu niewywłaszczalności.
Zasób niewywłaszczalny:
Jest to zasób dla którego nie jest możliwe utworzenie tzw. Symulatora zasobu ( Fantomu wg. Grzesia ), lub jeżeli jest to zbyt drogie (?). Przykładem takich zasobów mogą być modem lub drukarka.
Symulator zasobu (Fantom) - stan zasobu wykorzystywanego przez jakiś proces w momencie przekazywania zasobu innemu procesowi, tworzony w celu późniejszego odtworzenia stanu zasobu po zwróceniu zasobu pierwszemu procesowi.
Zasoby niewywłaszczalne mogą powodować zaistnienie blokady wzajemnej.
Wywłaszczenie procesu - odebranie procesowi jednostki centralnej i przydzielenie jej innemu procesowi.
Wykaż, że w przypadku stosowania hierarchizacji zasobów blokada wzajemna procesów nie może wystąpić.
Technika Havendera - hierarchii grupowej.
Każdemu zasobowi przyporządkowywana jest liczba całkowita i wymagane jest aby procesy zamawiały zasoby we wzrastającym porządku ich numeracji. Wówczas proces może zamówić zasób Zj jeśli nie posiada (lub zwolnił) zasoby Zi takie że i>=j. Zasoby powinny być uporządkowane zgodnie ze zwykłym porządkiem ich używania w systemie. Zasoby najcenniejsze powinny mieć największe numery. (Zgodnie z wykładami Grzesia G. porządek numeracji zasobów może być dowolny tzn. na początku najbardziej lub najmniej używane, ale preferuję się tą drugą metodę).
Co to jest semafor, podaj przykład zastosowania.
Semafor - jest jednym z mechanizmów wspomagających synchronizację i komunikację między procesami.
Jest to zmienna całkowita. Po nadaniu semaforowi wartości początkowej jedynymi dozwolonymi operacjami na nim są: V - przydział i P - zwolnienie. W danej chwili dostęp do semafora ma tylko jeden proces.
Semafory znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów sekcji krytycznej i innych problemów synchronizacji(np. wzajemnego wykluczania, problem konsumenta-producenta).
Semafory ustawia się w roli „strażników” przez zasobami niepodzielnymi. Mogą one być pomocne przy zapobieganiu blokadzie wzajemnej, ale same przed nią nie chronią.
Synchronizacja - pozwala na realizację kilku procesów na raz. Wprowadza zależności procesów przez korzystanie z semaforów.
Kiedy (w jakiej sytuacji) wykorzystuje się priorytet procesu w gospodarce czasem jednostki centralnej ?


(…)

…) i dla każdej z nich ustawiamy oddzielne prawa dostępu)
W jaki sposób można zmniejszyć czas wykonania sekwencji operacji dostępu do danych na dysku ?
Operacje wprowadzania danych na drukarkę są zwykle buforowane, dlaczego i w jaki sposób jest to realizowane?
Dzięki wydzieleniu pamięci bufora, który przechowuję dane gotowe do wysłania, urządzenie nie musi czekać na wyprodukowanie danych (pobiera dane z bufora…
… to przy dużej ilości procesów może wystąpić zjawisko oczekiwania przez niektóre procesy na zasoby używane przez inne procesy co również prowadzi do spadku wydajności systemu)
Które ze zjawisk interferencja oraz blokada mogą wystąpić w systemie operacyjnym MS-DOS - uzasadnij i/lub podaj przykład ?
System MS-DOS ma ze współbieżnością wspólnego niewiele lub jeszcze mniej i z tego powodu zjawiska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz