Scjentyzm - strona 3

Tp

Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

się również scjentyzm. Radykalny empiryzm - to, co w umyśle musi być wcześniej w doświadczeniu. 5. teoria dostarcza...

Esencjalizm jako pogląd filozoficzny

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Bogumiła Kaniewska
  • Teoria literatury
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3360

. Określany przez trzy czynniki - scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm. Program pozytywistyczny opierał...

Wykład - Filozofia nauki

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 700

. Jeśli się to powiedzie, można sproblematyzować również scjentyzm. Max Scheler pokazał, że mamy nie tyle finalistyczną...

Realistyczna teoria poznania

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Kazimiera Skrobisz
  • Filozofia współczesna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

przyrody. Wyszedł poza scjentyzm. Uważał, że wiedza nie ogranicza sie do tego, co zdobyte metodami...