Scholia

Okres dominatu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1827

(antecessores) muszą tłumaczyć teksty łacińskie na grekę dla uczniów. Powstają komentarze (np. scholia sinaitica...

Orygenes - życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

(O. - Hieronim). Komentarze: Pnp, Mt, J, Rz. Scholia (nie zachowały się). Apologetyczne: Przeciw Celsusowi...

Edytor-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Terminy łacińskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

- wyd. uwzględniające komentarze gramatyków starożytnych I średniowiecznych (tzw. scholia); termin...

Rzym systematyka - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1379

iurisconsulti tzw. Scholia Sinaitica po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego germańscy władcy wydawali urzędowe...

Dominat - późno cesarstwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Instytucji Gaiusa. Zachowało się mało komentarzy (np. Scholia Sinaitica) i monografii Szkoły...

Pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2933

...Legendarne początki: Eneasz z płonącej Troi (historię opisał Owidiusz w „Eneidzie”) uciekł do Kartaginy (tereny dzisiejszej Turcji i Libii), państwa nadmorskiego o silnych rządach Dydony. Eneasz wzgardził zakochaną w nim królową i dotarł na płw. Apeniński, do krainy zwanej Lacjum. Osiedlił...

Prawo rzymskie - Actio ex stipulatu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2464

ZOBOWIĄZANIA1) Zobowiązania jednostronne i 2stronnie zobowiązujące. - Jednostronnie zobowiązujące to takie gdzie jedna strona była tylko wierzycielem, a druga tylko dłużnikiem (pożyczka); istniała tu też prosta ochrona procesowa, gdyż było tylko jedno powództwo. - 2stronnie zobowiązujące to takie gd...