Samozapłon - strona 3

Chemia materiałów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 1911

Właściwości -silne właściwości wybuchowe, -łatwopalna -może ulec samozapłonowi, jeżeli zawiera resztki kwasów...

Procesy spalania w silniku

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1911

) trwa od chwili samozapłonu paliwa aż do momentu rozprzestrzenienia się płomienia na całą komorę...

Polityka energetyczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

w miejscach przesypu, monitorowanie składowisk paliw - samozapłon, rurociągi o łatwym dostępie (paliwa ciekłe...

Rozkaz wojskowy - granice posłuszeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

nadzwyczajne właściwości i był zdatny do samozapłonu ( sic ! ). Nie wskazano, co się stało ze sprzętem...

Produkty ropopochodne

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

do mycia części metalowych, •oleje napędowe są paliwami do silników spalinowych z samozapłonem: do silników...

Dyrektywa IPPC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

paliw - samozapłon, rurociągi o łatwym dostępie (paliwa ciekłe i gazowe), -wstępna obróbka paliw (np...

Siarka i jej związki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

. W transp. należy do mat. niebezp. klasy 4.1.-do ciał stałych łatwo palnych. Temp. samozapłonu =250C...