Samowychowanie - strona 3

Koncepcje Tarnowskiego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1701

). Nie narzucanie i przymuszanie lecz pomoc. CEL WYCHOWANIA- samowychowanie jednostki, samorozwój. WNIOSKI PŁYNĄCE...

Psych wychowawcza 4

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

- wychowanie przez innych Autoedukację - samowychowanie Znaniecki twierdzi, że o wychowaniu możemy mówić...

Formy, środki i metody wychowania

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1967

zachowania z umiarem i zachowaniem szacunku dla jego godności - wdrażanie do samowychowania II. metody wpływu...

Metateoria-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Wróbel
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

- dziedzina samowychowania, samokształcenia, autokracji, w ciągu całego życia, ten proces S. Palka rozumie...

Socjologia edukacji - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Welenc
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1218

musi nastąpić wychowanie aby nastąpiło samowychowanie. Wychowanie a społeczeństwo - mówi się, że szkoła odeszła...