Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 5

Faza orzekania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W odniesieniu do pozostałych zasad stosuje się przepisy dotyczące odwołań...

Gminne jednostki organziacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Prezes Rady...

System organów państwowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

społecznych, Samorządowe Kolegia Odwoławcze). Organy kontroli legalności: -Najwyższa Izba Kontroli...

Dyrektywa w administracji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Jerzy Supernat
 • Socjologa organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

) - Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy...

Rodzaje samorządów - opis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

zastosowanie przepisy ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych. Samorządowe kolegia odwoławcze...

Sądy szczególne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1610

między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi a organami administracji...