Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego - strona 1 Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego. Konstytucję stosuje się bezpośrednio - jeśli ustawy, rozporządzenia są sprzeczne z konstytucją to są nieważne.
Prawo adm. mat. - jeden z działów prawa.
3 grupy:
Prawo adm. ustrojowe - określające ustrój gminy, powiatu, województwa, samorządu terytorialnego;
Prawo proceduralne adm. - to które jest zawarte w KPA; pokazuje w jaki sposób działa adm.
3. Prawo adm. materialne - wszystkie ustawy rozporządzenia, kodeks drogowy, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, podatkowe, wodne. Prawo materialne - zawiera normy ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów znajdujących się na zewnątrz adm pań jako część aparatu państwowego. Każdemu uprawnieniu organu adm pań odpowiada określony obowiązek podmiotu organizacyjnie mu nie podporządkowanego. I odwrotnie, każdemu obowiązkowi adm pań odpowiada stosowne uprawnienie podmiotu znajdującego się na zewnątrz adm pań itd. Źródła prawa: ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, umowy międzynarodowe, uchwały Sejmu i Senatu, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały innych organów np. Rady Ministrów, KRRiT)
Wprowadzanie aktów prawnych w życie (3 rodzaje): Decyzja adm. - akt woli organu adm (najniższym wójt lub burmistrz, prezydent miasta, minister, prezes RM), który przyznaje nam jakieś uprawnienia albo nakłada obowiązki.
Zostaje wydana w wyniku postępowania adm. Decyzję wydaje się tylko według prawa zawartego w ustawie lub rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy, ale nie zarządzenia (dotyczy podległych urzędników, nie obywateli).
Jeżeli brak zezwolenia - prawo do decyzji odmiennej.
Decyzja wydana w I instancji (wójt, burmistrz, prezydent miasta)  do wojewody (o ile ustawa przewiduje) lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Decyzja w II instancji jest decyzją ostateczną. Decyzję z II można zaskarżyć do Sądu Adm. - NSA.
Decyzje wydawane na wniosek obywatela przez właściwy organ adm. lub z urzędu przez ten organ nie na wniosek np: o wydanie pozwolenia na broń - tylko wniosek obywatela, na budowę domu. Z urzędu: nakaz rozbiórki budowli. Decyzje Konstytucyjne - taka, kiedy nabywa się prawo, którego się dotychczas nie miało, Deklaratoryjne - taka, która tylko stwierdza istnienie uprawnienia np: wydanie decyzji o przyznanie emerytury, wydanie dyplomu. Przez samych obywateli bezpośrednio Kodeks drogowy,
Prawo o ochronie środowiska.
Organy adm. mają prawo tylko kontrolować, czy stosujemy się do przepisów, o ile nie to może nakłonić do nałożenia kary (już musi być decyzja adm. - dlaczego I na jakiej podstawie).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz