Samokształcenie

note /search

Pedagogika - samokształcenie

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  • Pedagogika
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5495

, zwłaszcza w pedagogice niemieckiej; - kształcenie, wychowanie i samokształcenie Kształcenie - osiągnięcie...

Cele kształcenia według Okonia

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Dydaktyka sportu
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2471

i zainteresowań poznawczych: społecznych, estetycznych i technicznych, wdrażanie do samokształcenia i pracy...

Zasady nauczania - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Dydaktyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

do samokształcenia wg Okonia zasady nauczania to ogólne normy postępowania dydaktycznego określające jak należy...

Pedagogika ogólna

  • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 9072

zagadnień kształcenia, samokształcenia i wychowania młodzieży pracującej i dorosłych. Pedeutologia - Dział...

Cele kształcenia- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3283

do samokształcenia. Muszą być spełnione 2 warunki: opanowanie techniki samokształcenia - czytanie ze zrozumieniem...