Sakrament święceń - strona 2

Szafarz chrztu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

, bierzmowaniu, sakramencie święceń). Gest ten oznaczał przekazanie osobowej łaski -          -w domu Korneliusza...

Szafach chrztu, zbawienie nieochrzczonych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

nakładania rąk, b. ważny (jest we chrzcie, bierzmowaniu, sakramencie święceń). Gest ten oznaczał przekazanie...

Biskup i jego władza-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 749

święceń Zachowana w ten sposób ciągłość przekazywania apostolskiej posługi nazywa się sukcesja apostolską...

Motu proprio omnium in mentem - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo kanoniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

. Przede wszystkim, w kanonach 1008 i 1009 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczących sakramentu święceń, potwierdza się zasadnicze...

Sakramenty Kościoła - sakramentologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1379

nakładania rąk, b. ważny (jest we chrzcie, bierzmowaniu, sakramencie święceń). Gest ten oznaczał przekazanie...

Spowiednik - prawodawstwo kościoła

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. drhab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

i nieprawidłowości przy sakramencie święceń. 2.1.1. Władza rozgrzeszania. Kodeks stanowi, że szafarzem sakramentu...

Teologia prawa kanonicznego - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo kanoniczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

Zagadnienia do egzaminu z filozofii i teologii prawa Antropologiczne podstawy istnienia prawa. Fenomen prawa. Prawo podmiotowe (ius) i przedmiotowe (lex). Hierarchia praw. Definicja prawa kościelnego. Pojęcie prawa naturalnego i jego podstawowa charakterystyka. Porządek prawny a porządek etyczn...